Belangrijke regels en beleefd gedrag met betrekking tot het vrijdaggebed

Belangrijke regels en beleefd gedrag met betrekking tot het vrijdaggebed.

 

We kennen binnen de Islam veel rituelen, vandaag zijn wij samengekomen voor een belangrijk islamitische ritueel dat wekelijks plaatsvind, het is het Vrijdaggebed. Het Vrijdaggebed heeft zijn eigen moreel en sociaal belang, het is voor de moslims verplicht. En wat bewijst en aangeeft dat de waarde hiervan groot is, is het feit dat Allah de Almachtige in zijn heilige Boek een gehele sura ”De Vrijdag” heeft genoemd.

In deze Sura benadrukt Allah de Almachtige het belang en waarde van het bijwonen van het Vrijdaggebed en Hij (swt) waarschuwt voor het niet bijwonen ervan. De Almachtige zegt: ”O JULILE DIE GELOVEN, WANNEER JULLIE TOT HET VRIJDAGGEBED WORDEN GEROEPEN, HAAST JULLIE DAN NAAR HET GEDENKEN VAN ALLAH EN LAAT DE HANDEL ACHTER.DAT IS BETER VOOR JULLIE,ALS JULLIE HET WISTEN!”(sura 62 vers 9).

Het is niet toegestaan dat een persoon het Vrijdaggebed aan zich voorbij laat gaan, niet door werk niet door handel niet door bezoek etc. Een moslim bereid zich al vroeg voor op het Vrijdaggebed en reserveert hiervoor tijd om het gebed in de moskee met zijn medemoskeegangers te verrichten. Een oprechte moslim beschouwd het Vrijdaggebed als een belangrijke afspraak die hij met Allah (swt) heeft en dus daarom hiervoor aanwezig dient te zijn. En wie Allah (swt) heeft begunstigd met het wekelijks bijwonen van de Vrijdaggebed krijgt hiervoor een enorme beloning en de zonden tussen de ene vrijdaggebed en de andere worden uitgewist .Abu Huraira heeft overgeleverd dat onze geliefde Profeet Mohamed (vzmh) heeft gezegd: ”De vijf dagelijkse gebeden en het ene Vrijdaggebed en het (volgende) Vrijdaggebed , en van ramadan tot ramadan gelden als een kwijtschelding voor de (ertussen gepleegde) zonden, zolang het niet om grote zonden gaat.”(Sahih Muslim).En als waarschuwing voor degenen die niet naar het Vrijdaggebed komen en/of verwaarlozen de volgende hadith: Overgeleverd door twee vrome sahaba Abu Huraira en Abdullah ibn Omar is dat zij de Profeet (vzmh) het volgende hebben horen zeggen op de preekstoel: ”Wanneer een volk niet ophoudt met het verlaten van het Vrijdaggebed, Allah zal hun harten doen verzegelen en vervolgens zullen zij behoren tot de onachtzame.” (Muslim)

 

Dan nu een aantal regels/ manieren met betrekking tot het Vrijdaggebed die wij van onze Profeet (vzmh) hebben geleerd:

1-Het verrichten van de grote wassing op de vrijdagochtend of vlak voor het vrijdaggebed aanbreekt.

2-Mooie propere en je beste kleding dragen en aangenaam geparfumeerd zijn. De Almachtige zegt: ”O KINDEREN VAN ADAM, DRAAGT JULLIE MOOIE KLEDING BIJ ELKE SHALAT, EN EET EN DRINK EN OVERDRIJFT NIET.VOORWAAR, HIJ HOUD NIET VAN DE BUITENSPORIGEN” (surat al-Araaf vers 31)

3-Ruim op tijd aanwezig zijn in de moskee (hoe eerder je aanwezig bent hoe meer beloning) en zoveel mogelijk vooraan in de buurt van de imam plaatsnemen en indien mogelijk bidden in de voorste rij, want de Vrijdaggebedgangers doen hun uiterste best om op deze heilige dag zoveel mogelijk beloning te verkrijgen.

4-Wat de moskeebezoekers zeker niet mag doen is over of tussen zijn mede moskeegangers lopen om zo opzoek te gaan naar een plek, als iemand een plek in de moskee wilt bemachtigen dan moet men op tijd naar de moskee komen. De Profeet (vzmh) zag een man die tussen de mensen liep en hen irriteerde, de Profeet (vzmh) sprak deze man aan en zei: ‘ga zitten, je hebt gestoord!’ (vermeld in Abu Dawood Anisaí) Wat ook verboden is om voor een persoon te lopen die in gebed is.

5-Het is van groot belang om uiterst geconcentreerd naar de gehele preek te luisteren en constant je aandacht te schenken aan wat de imam op de preekstoel zegt. men mag tijdens de preek niet praten en moet zich ook niet laten afleiden door anderen of zich laten beïnvloeden door slaap. Abu Huraira(ra) heeft overgeleverd dat de profeet (vzmh) heeft gezegd: ”Zelfs als je jouw metgezel vraagt om stil te zijn terwijl de imam aan het preken is tijdens het Vrijdaggebed, heb jij je schuldig gemaakt aan ijdel gepraat”(Bukhari en Muslim)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        En Ali(ra) heeft overgeleverd : ”en wie zich storend gedraagt  heeft geen Vrijdaggebed”. zo heb ik jullie Profeet (vzmh) horen zeggen”.(Abu Dawood)

Wat bedoelen we hier met storende zaken tijdens het Vrijdaggebed: dit kan onder andere zijn praten, bezig zijn met je kleding,bezig zijn met je telefoon, onbeleefd gedrag vertonen etc.

Het is dus van groot belang dat we ons beleefd gedragen tijdens het Vrijdaggebed en de regels ervan en van de moskee respecteren. We moeten ons ook verre van storend gedrag houden tijdens de Vrijdagpreek van de imam en ook wanneer de vertaling van de Vrijdagpreek wordt voorgelezen, want storend en onbeleefd gedrag leidt andere mensen af en dat zorgt ervoor dat men niet de beoogde informatie van de Vrijdagpreek met zich mee krijgt.Verder is ook belangrijk om datgene wat wij tijdens de Vrijdagpreek horen en leren doorgeven aan onze familie vrienden kennissen en aan anderen die het Vrijdaggebed niet hebben kunnen bijwonen.

En wij vragen Allah de Verhevene dat hij ons laat behoren tot degenen die naar het woord luisteren en daarna het beste ervan volgen, zij zijn degenen die Allah heeft geleid en zij zijn de bezitters van verstand.

 

Amien Amien walhamdoelilahirabilalamien