De Koran

De Koran

Allah (swt) prijst de gelovigen, zij die genieten als ze de koran reciteren.

Allah (swt) zegt:

“Voorwaar, degenen die het boek van Allah (de koran) voordragen en de salât onderhouden en bijdragen geven van waar Wij hun mee voorzien hebben, in het verborgene of openlijk: zij hopen op een handel die heen verlies zal geven.” (Soerat Fatir, vers 29)

Het belangrijkste in het leven van de moslim is dat hij/zij bezig moet zijn met de Koran,  dit doormiddel van lezen, leren, beluisteren, begrijpen,  nadenken en het bestuderen.

Onze vrome geleerden hielden zich het meest bezig met de koran.

Het reciteren van de koran, moet op een juiste en mooie manier uitgevoerd worden.

De reciteerder moet tijdens het lezen focussen, zodat hij/zij de koran op de juiste manier leest.

Zoals Allah (swt) in de koran zegt:

“En draag de koran nauwkeurig voor.” ( Soerat Al-Mozzammil, vers 4)

De koran is de reden dat de mens verhef is. Onze profeet Mohammad (vzmh) zegt:

“Voorwaar, Allah (swt) zal sommige mensen verheffen door middel van dit boek en de andere er mee doen dalen.”

Allah (swt) waarschuwde ons om De Koran niet in de steek te laten, Hij (swt) zegt:

(En de Boodschapper zei: “O mijn Heer, voorwaar, mijn volk heeft deze Koran achtergelaten.) Soerat Al-Forqan vers 30

En het achterlaten van De Koran is verboden, door het niet te lezen of er naar te luisteren, dit is het zelfde.

Allah (swt) is ons gunstig geweest, Hij (swt) maakte het lezen en leren van de koran gemakkelijk.

Allah (swt) zegt: “ En voorwaar, Wij hebben de Koran gemakkelijk gemaakt ter vermaning, is er dan iemand die er lering uit trekt?.” (Soerat Al-Qamar vers 17)

Othman (moge Allah tevreden met hem zijn) zei: “ als jullie harten zuiver waren, dan zouden jullie niet genoeg krijgen van het boek van jullie heer.”

Als men door Allah geleid wil worden, dan hoort men zich bezig te houden met zijn boek.

Allah (swt) zegt: “ Voorwaar, deze koran leidt naar wat het meest rechtvaardig is en verkondigt goede tijdingen aan de gelovigen die goede werken verrichten. Voorwaar, er is voor hen een grote beloning.” Soerat Al-Israa vers 9

De Koran zal voorspraak doen op de dag des Oordeels voor diegenen die de koran hebben gereciteerd.

De Profeet (vzmh) heeft gezegd: “Reciteer de heilige koran, want het zal voor hem voorspraak doen op de Dag Des Oordeels.” Overgeleverd door moslim.

Daarom moet we ons band met de koran versterken, en onze kinderen opvoeden met de koran en hen deze laten memoriseren en natuurlijk het uitvoeren van wat er instaat.

Want al het goede en het welslagen in deze wereld en in het hiernamaals is in het volgen van de koran.

 

Wij vragen Allah de aanvaarding. Amien Amien.