Elkaar beledigen is een karaktereigenschap van onwetendheid

Elkaar beledigen is een karaktereigenschap van onwetendheid.

 

Een van de slechtste karaktereigenschappen is het iemand met een gebrek of met een bijnaam die hij niet lief vindt beledigen. Allah heeft dat ten zeerste in de Koran verboden in Soera Al Hudjuraat Aya 11: ‘ En belast elkander niet , noch noemt elkaar bij scheldnamen.’ Dit wil zeggen dat iemand met een scheldnaam die hij niet lief vindt roepen totaal verboden is.

Er werd gemeld in Sahih Al Boekhari dat Abu Dharr (ra) tegen Bilal Ibni Rabah (ra) die zwart was: O zoon van de zwarte.  Dat bereikte de profeet (vzmh) en deze zei tegen Aboe Dharr: ‘Heb je hem beledigd met zijn moeder? Wallahi je hebt aspecten van onwetendheid.’

Islam leert ons om elkander met de beste namen, die we lief vinden, te noemen, bijvoorbeeld, de man met zijn vrouw en de vrouw met haar man, de ouders als zij hun kinderen roepen, ook de buren en de  vrienden met elkaar. We moeten alleen de leuke en geliefde bijnamen die we goed kiezen met elkaar gebruiken.

Het gebruiken van gehate bijnamen en beledigingen veroorzaakt haat tussen de mensen van de maatschappij. Er werd vermeld een de Hadith van Boekhari dat de profeet (vzmh) zei: ‘Het beledigen van een moslim is slechtheid’. De  islam verbiedt alle gezegden en handelingen die haat tussen de mensen veroorzaken. Een van de aspecten van de gelovigen is het hart van wrok en haat zuiveren. Allah ( swt) zei in soera Al Hasjr aya 10:

“En degenen die na hen kwamen, zeggen: Onze Heer, vergeef ons en onze broeders, die ons voorafgingen in het geloof, en laat geen wrok in ons hart blijven tegen de gelovigen. Onze Heer! Gij zijt inderdaad Liefderijk, Genadevol”.

Laat ons onze tongen beschermen tegen de slechte woorden en beledigingen. Laat ons de gevoeligheid van de anderen respecteren wanneer wij tegen hen roepen of spreken.

We vragen Allah (swt) om ons te leiden naar het beste gedragen en naar de beste woorden en daden, Hij is de dichtstbijzijnde, de horende, de beantwoorder van de gebeden. Amien Amien wa Lhamdoe Lillahi Rabbi Laalamien.