Het gevaar (en gevolgen) van het plegen van zonden  

Het gevaar (en gevolgen) van het plegen van zonden  

 

Als men zich begeeft op het rechte pad, (het pad waarin men goede daden verricht) dan leidt deze pad met de wil van Allah (swt) tot de hoogste positie in het paradijs, de Almachtige Zegt in Zijn nobele boek:  <<”EN WIE ALLAH EN DE BOODSCHAPPER GEHOORZAAMT: ZIJ ZIJN MET DE DEGENEN VAN DE PROFETEN EN DE WAARACHTIGEN EN DE  MARTELAREN EN DE OPRECHTEN DIE ALLAH BEGUNSTIGD HEEFT. ZIJ ZIJN DE BESTE METGEZELLEN”>> (Hoofdstuk a-Nisaae, vers 69)

Wie van de moslims het rechte pad bewandeld en hier vervolgens standvastig in is tot aan de dood, zal dus waarlijk een grote overwinning behalen.

Naast het verrichten van goede daden moeten we allen waken voor het begaan van zonden. We moeten allen op de hoogte zijn van de gevaren en de negatieve gevolgen dat schuil gaat in het plegen van zonden.

1- Zonden plegen heeft als directe oorzaak dat smeekbeden niet worden verhoord.

Onze geliefde profeet Mohammad (vzmh) heeft ons geïnformeerd over een reiziger die een lange reis maakte, met verwarde haren en hij zat onder het stof, terwijl hij zijn handen naar de hemel ophief, smekend: ”O mijn Heer, O mijn Heer….Terwijl zijn voedsel haram was, zijn drinken haram was , zijn kleding haram was, en hij door haram gevoed werd. Hoe kan hij dan verhoord worden vroeg onze profeet Mohmmad (vzmh)zich af.

2-Regelmatig/vaak plegen van een zonde leidt dit tot een verslaving, en de verslaving van deze zonde leidt dan weer tot een versteend hart.

Abdulah ibn Almubarek zei : ”Ik heb gezien dat zonden harten doodt , en het regelmatig plegen van zonden leidt tot vernedering van de zondaar, het achterlaten van zonden daarentegen maakt het hart weer zacht en levendig. En het beste voor uw hart is om het te beschermen tegen zondigen”( einde citaat)

3- Een moslim wordt geacht heel zijn leven lang kennis op te doen.

De Almachtige Zegt in Zijn nobele boek:<<”EN VERHEVEN IS ALLAH, DE WARE KONING. EN HAAST JE NIET MET DE KORAN (O MOHAMMAD), VOORDAT ZIJN OPENBARING AAN JOU VOLTOOID IS. EN ZEG: ”MIJN HEER, VERMEERDER VOOR MIJN KENNIS”>> (Hoofdstuk Ta-Ha, vers 114) .  

Een moslim moet zich ervan bewust zijn dat zonden plegen het opdoen van kennis in de weg staat.

Imam Ashafi3ie (r.a) zei in een bekende uitspraak van hem het volgende:

”Ik klaagde bij Waki3 (mijn meester) over de zwakte van mijn memorisatie, dus instrueerde hij me om ongehoorzaamheid (zonden)  te verlaten, hij vertelde me dat kennis licht is, en het licht van Allah wordt niet gegeven aan een zondaar” (einde citaat)

4-Zonden plegen is een oorzaak voor het ontstaan van rampen!-

De Almachtige Zegt in Zijn nobele boek:<<”EN ALLAH GEEFT EEN VOORBEELD: EEN VEILIGE EN RUSTIGE STAD HAD HAAR VOORZIENINGEN OVERVLOEDIG VAN IEDERE PLAATS GEKREGEN EN WAS TOCH ONDANKBAAR VOOR DE GUNSTEN VAN ALLAH. ALLAH DEED HAAR HONGER EN ANGST PROEVEN WEGENS WAT ZIJ PLACHTEN TE BEDRIJVEN”>> (Hoofdstuk a-Nahl, vers 112)

5-Zonden verdrijven de zegeningen en houdt ook het ontstaan van zegeningen en voorzieningen tegen! Het plegen van zonden heeft ook een negatief effect op de gezondheid, en belemmerd een persoon om een lang en een gelukkig leven te hebben. 

Heel belangrijk om te weten voor ons allen beste moslims  is -zoals besproken- dat het plegen van zonden niet toegestaan is, maar zonden in het openbaar plegen of bekend maken aan anderen is nog kwalijker en uiterst verwerpelijk in de Islam!  De Almachtige Zegt in Zijn nobele boek:<<”ALLAH HOUDT ER NIET VAN DAT ER OPENLIJK SLECHTE WOORDEN WORDEN GESPROKEN, BEHALVE DOOR WIE ONRECHT AANGEDAAN IS. EN ALLAH IS ALHOREND ALWETEND”>> (Hoofdstuk a-Nisaae, vers 148) 

Onze geliefde profeet Mohamad (vzmh) leert ons in een hadith het volgende: ”Mijn hele gemeenschap zal vergeven worden, behalve de mudjahirin. Een vorm van mudjahara is wanneer iemand in de nacht een zonde begaat en Allah dit bedekt heeft gehouden voor hem, en hij vervolgens in de ochtend zegt: ”O die en die , ik heb dit en dat gedaan vannacht (dus de zonde benoemen). ” De nacht ging voorbij terwijl Zijn Heer hem heeft afgeschermd had, maar in de ochtend werpt hij de afscherming van Allah van zichzelf af en maakt zijn zonde kenbaar aan anderen” (einde hadith). 

(Mudjahirin zijn degenen die in het openbaar zonden plegen of hun zonden bekend maken aan anderen).

Abdulah Ibn Abbas (r.a) heeft in een van zijn bekende uitspraken gezegd:

Goede daden verlichten het gezicht en verlichten het hart. Goede daden vermeerderen de zegeningen, en geven de mens fysieke kracht. En als een persoon goede daden verricht dan is hij/zij geliefd bij mensen. Slechte daden (zonden) daarentegen maken het gezicht donker, en geven duisternis in het hart, slechte daden leiden tot lichamelijk zwakte en gebrek aan voorzieningen en zegeningen. Een persoon dat slechte daden pleegt brengt haat voort in de harten van mensen.(einde citaat)

Moge Allah (swt) ons leiden op Zijn rechte pad, en ons beschermen tegen al het slechte. 

 

Amien Amien walhamdolilahirabil3alamien