De beloning voor het lezen van surah Al Kahf op Vrijdag.

10932615_942774985746262_414598309_n Al-KafHet is aan te raden om Soerat Al Kahf te reciteren in de nacht/avond op donderdag of vrijdag (overdag). Overgeleverd door Abou Sa’ied Al khodarie (moge Allah tevreden met hem zijn) dat de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) heeft gezegd: “Degene die Soerat Al Kahf reciteert op een vrijdag voor hem zal Allah een licht (noer) schenken van deze vrijdag tot de volgende vrijdag” (Al Haakiem die de hadith authentiek heeft verklaard).

Bovenstaande hadith is de enige die overgeleverd is over de beloning en de waarde van het reciteren van Soerat Al kahf op vrijdag. De hadith is op een andere manier overgeleverd door andere metgezellen, met dezelfde betekenis.

En Allah weet het beste.

Al Nawawai zei hierover; “De reden voor dit verschil is omdat aan het begin van deze Soerah veel wonderen en Tekenen staan, en degene die hierover nadenkt zal niet bedrogen worden door de fitnah van de Dajjaal. En op het einde van de Soerah zegt Allah (vertaling van de betekenis); Denken degenen die niet geloven, dat zij Mijn dienaren naast Mij tot beschermers (awliyaa’, heren) kunnen nemen?’ (Al Kahf, 18:102)” (Al-Nawawi zegt dit in Sharh Sahih Moesliem, 6/93)

Dit is een van de speciale kenmerken van Soerat al-Kahf. Er zijn ahadith die het aanbevelen om deze Soerat te lezen, vooral op vrijdag. Al Haakim heeft overgeleverd dat de Profeet (Vrede en zegeningen zij met hem) zei; “Degene die Soerat al-Kahf op vrijdag reciteert, zal een licht voor zichzelf hebben van de ene vrijdag tot de volgende.” (al-Moestadrak, 2/368. Sahih geclassificeerd door al-Albaani, in Sahih al Djaami’ al-Saghir, hadith 6346)

Ongetwijfeld is Soerat al-Kahf van groot belang, gevuld met grootse ayaat, zoals het verhaal van de Mensen van de Grot, het verhaal van Moesa (Vrede zij met hem) en al-Khidr, het verhaal van Dhoel-Qarnayn en de dam die hij bouwde om Ya’jooj en Ma’jooj tegen te houden. Ook bevat het bewijs voor de wederopstanding, en het vertelt over het blazen van de Trompet, en de uitleg over degenen wiens daden het meest verloren gaan, wie degenen zijn die denken dat ze leiding ontvangen, terwijl ze in werkelijkheid misleidt en blind zijn. Elke Moesliem zou moeten streven om deze soera te lezen, te onthouden, en om het vaak te herhalen, vooral op de beste dag waarop de zon opkomt; de vrijdag.

 

 

 

 

 

http://www.maroc.nl/forums/wie-schrijft-blijft/345296-de-beloning-voor-lezen-surah-kahf-op-vrijdag.html