De eerste tien dagen van de maand Dhoel-Hijjah

De eerste tien dagen van de maand Dhoel-Hijjah.

 

Deze dagen bereiden de moslims zich voor om de maand Dhoel- Hijjah te ontvangen, een van de heiligste Hidjri maanden. In deze maand wordt de bedevaart verricht. Deze tien dagen zijn van de beste dagen van het jaar. Allah (swt) zweerde bij deze dagen in de Qoran en heeft gezegd: “ Bij de dageraad en de tien nachten” soera Al- Fadjr (De Dageraad) aya 1,2. De metgezel van de profeet (vzmh) Abdallah Ibn Abbas (radiya llahoe anhoe) interpreteerde deze eerste tien dagen van Dhoel-hijjah, daarin ondersteunde door  verschillende (moefassirien) interpretators: In Sahieh Alboechari werd overgeleverd door Ibn abbas dat de boodschapper van Allah (vzmh) heeft gezegd: “Er zijn geen dagen waarop de goede daden meer geliefd zijn bij Allah dan deze tien dagen. Men zei oh boodschapper van Allah (swt) zelfs niet jihad omwille van Allah (swt) de Profeet (vzmh) zei: zelfs niet jihad omwille van Allah (swt)”

Imam Ahmad heeft overgeleverd in zijn( moesnad) dat Abdallah Ibn Omar (ran) dat de boodschapper van Allah (saw) zei: “Er zijn geen dagen die geweldiger zijn bij Allah (swt) of waarin goede daden Hem meer geliefd zijn, dan deze tien dagen, dus zeg veel tahliel, takbier en tahmied op tijdens deze dagen).” Tahliel: er is geen God dan Allah (swt) takbier: Allah (swt) is de Allergrootste en tahmied alle lof komt Allah (swt) toe.

Een van de daden van deze tien dagen is het offer na het gebed van Eid al-adha, het offer is een bevestigde Sunnah van de Profeet (vzmh) door elke moslim.

Allah (swt) heeft gezegd:” Voorwaar, Wij hebben u in overvloed het goede gegeven. Bidt daarom voor jouw heer en offer” Alkawthar (overvloed) aya’s 1 en 2. En Allah (swt) heeft gezegd:” Zeg: Mijn gebed en mijn offer, mijn leven en mijn dood zijn gewijd aan Allah, de Heer der Werelden. Hij heeft geen gelijken. Zo is mij bevolen en ik ben de eerste der Moslims ” Al-anam  aya’s 162-163.

Diegene die de intentie heeft om te offeren, voor hem is aanbevolen om zich te onthouden van het knippen van zijn haren of nagels vanaf de eerste dag van Dhoel-hijjah totdat hij het offer heeft gebracht.

In Sahih Moslim heeft Oem Salama verteld dat de profeet (vzmh) heeft gezegd:” Wanneer jullie de maan van Dhoel-Hijjah zien en iemand van jullie wil een offer brengen, hij zou moeten stoppen met het knippen van zijn haren of nagels. Dat wil zeggen hij ervan niets moet weg nemen. In deze dagen wordt  aan de moslim aanbevolen om te vasten, liefdadigheid en heel veel dhikr  “Allah herinneren” en goede daden te verrichten. Het zijn dagen van rijkdom en zegeningen en een van de beste heilige perioden van aanbiddingen gedurende heel het jaar door.

Moge Allah (swt) het aanvaarden. Amien Amien wa lhamdoe lillahi rabbi l°alamien.