De Liefde voor de Profeet vrede zij met hem (deel 2)

De Liefde voor de Profeet vrede zij met hem (deel 2)

 

De liefde voor onze profeet (vzmh) is een essensieel en heel belangrijk aspect binnen ons geloof. Indien bepaalde mensen hierin mankement of tekortkomen en overdrijving vertonen dan kan er gesteld worden dat het geloof bij hun niet volledig is. Andere personen meer dierbaarder hebben dan de profeet (vzmh) en is ook een teken van een onvolledig geloof.

Allah de verhevene zegt hieromtrent in Zijn nobele boek:” <<ZEG:” als jullie ouders en jullie kinderen en jullie broers en jullie echtgenotes en jullie familie en de bezittingen dat jullie verworven hebben en de handel waarvan jullie verlies vrezen en de huizen die jullie behagen, jullie dierbaarder zijn dan Allah en zijn boodschapper en het strijden op zijn weg, wacht dan tot Allah met zijn beschikking komt. En Allah leidt het zwaar zondige volk niet. At taubah 24

In de sahihain staat vermeld dat onze profeet Mohamed (vzmh) heeft gezegd :“Niemand van jullie wordt een gelovige tot ik dierbaarder voor hem ben dan zijn kinderen, zijn ouders en de gehele mensheid”.

Abdullah Ibn Hicham  heeft overgeleverd en gezegd: we bevonden ons in het gezelschap van de profeet (vzmh) die de hand van Omar greep. Hierop zei Omar O Boodschapper van Allah waarlijk, je bent mij geliefder dan mijn alles, behalve mijzelf. Waarna de profeet (vzmh) zei: Nee bij degene in wiens hand mijn ziel ligt totdat ik geliefder  ben bij jou dan jezelf. Omar antwoordde: waarlijk, bij Allah op dit moment bent u de geliefder dan mijzelf. De profeet zei: Nu pas, O Omar ( dwz nu pas is je geloof compleet). (vermeld in de sahih Boukhari)

Door Anas ibn Malik is overgeleverd dat onze geliefde profeet Mohamed (vzmh) heeft gezegd: ‟Degene die (de volgende) drie zaken bezit zal de zoetheid van geloof hebben: degene bij wie Allah en Zijn boodschapper geliefder bij hem zijn dan al het ander, degene die van een persoon houdt, alleen omwille van Allah en degene die het haat om terug te keren naar ongeloof nadat Allah hem hiervan gered heeft net zoals hij het haat om in het hellevuur geworpen te worden”.  (vermeld in de sahihain)

De liefde voor de profeet (vzmh) kan niet verwoord worden maar kan enkel bereikt worden door de profeet Mohamed (vzmh) te volgen in woord en daad en hem (vzmh) steeds als voorbeeld te nemen en te zien. Allah de verhevene zegt in Zijn nobele boek:” <<VOORZEKER, DE BOODSCHAPPER VAN ALLAH IS VOOR JULLIE EEN GOED VOORBEELD: VOOR WIE OP DE(BELONING VAN)ALLAH EN DE LAATSTE DAG HOOPT,EN VOOR WIE ALLAH VEELVULDIG GEDENKT>>.(surat al- Ahzaab vers 21)

 

De beloning die de moslim krijgt als hij/zij oprecht van de Profeet (vzmh) houdt 

Door van de profeet (vzmh) te houden wordt de moslim door Allah (swt) rijkelijk beloond namelijk: de profeet (vzmh) vergezellen in het paradijs. Zoals in de Hadith van Anas ibn Malik vermeld werd: een man kwam naar de Boodschapper van Allah (vzmh) en zei tegen hem: “Wanneer zal het Uur plaatsvinden?” De Boodschapper van Allah (vzmh) zei: “Wat heb je er voor voorbereid?” De man zei: “niets”, enkel dat ik van Allah en Zijn Boodschapper houd.” Daarop zei de profeet (vzmh): “Je zult zijn met degenen van wie je houdt.” (Sahih Boekhari)

Voordelen die de moslim krijgt bij het volgen van de profeet  (vzmh)

Allah (swt) houd van degenen die profeet Mohamed (vzmh) volgen, Allah (swt) zal deze persoon ook vergiffenis schenken. Allah de Verhevene zegt in zijn nobele boek: <<ZEG (O MOHAMED) :”ALS JULLIE VAN ALLAH HOUDEN VOLG MIJ DAN: ALLAH ZAL VAN JULLIE HOUDEN EN JULLIE ZONDEN VERGEVEN.EN ALLAH IS VERGEVINGSGEZIND, MEEST BARMHARTIG>>.(surat Al-Imraan vers 31 )

We vragen Allah de Almachtige om ons te zegenen met liefde voor onze profeet Mohamed (vzmh) en om ons in staat te stellen van zijn gezelschap te genieten in het paradijs.

Amien Amien walhamdoelilahirabilalamien