Oppassen voor woede !

Oppassen voor woede !

 

Ons profeet (sa)  heeft ons geleerd hoe wij ons moeten gedragen,  een moslim dient allertijden een goed gedrag en goede eigenschappen te hebben en hij (sa) heeft ons ook geleerd dat een moslim geen slecht gedrag dient te hebben, boosheid of woede valt hieronder.

Wat is woede :

Woede is het moment dat het bloed begint te stollen en dat het hart sneller begint te kloppen en dat het gezicht rood begint te worden, dit omdat er iets slechts aan het gebeuren is, of omdat men wraak wilt nemen op iemand die hem slecht heeft berokkend.

Boosheid brengt enkel slechts met zich mee, waaronder ziekte, beledigingen, afstraffing, doden, scheiding, krankzinnigheid, ruzie en het brengt op het einde altijd spijt met zich mee.

Het begin van boosheid is krankzinnigheid en het einde spijt.

Daarom heeft ons geliefde profeet (sa) ons gewaarschuwd van deze slechte eigenschap.

Abou Hurayrah (ra) verteld dat er een man tegen de profeet (sa) zei: “Geef mij advies” Hij (de profeet) zei: ‘word niet boos’. De man herhaalde zijn vraag meerdere malen. Telkens zei hij (de profeet (sa)): Word niet boos. Overgeleverd door Al-Boekhaarie.

Boosheid duid niet op sterkte, dat iemand die boos wordt sterk is, maar de werkelijke sterkte is hij die zich kan inhouden bij het boos zijn. Hij die zich kan inhouden en op zo’n momenten kan vergeven en zacht kan zijn.

Abou Hurayrah (ra) verhaald dat de boodschapper van Allah zei: ‘De sterke is niet degene die de mensen overwint door zijn kracht, maar de sterke is degene die zichzelf controleert wanneer hij boos is’ Overgeleverd door Al-Boekhaarie.

 

Boosheid is een een steen met vuur dat de duivel in het hart van een mens plaatst, en de manier om er van weg te geraken is de isti’atha opzeggen , zoals Allah swt ons heeft bevolen, Allah swt zegt: “En wanneer een verzoeking van de Satan jou treft, zoek dan je toevlucht bij Allah: voorwaar, Hij is de Alhorende, de Alwetende. Surat: Fussilat vers 36

 

Twee mannen waren elkaar in het bijzijn van de Profeet (sa) aan het uitschelden. De één zei iets, waardoor de ander van woede helemaal rood werd in gezicht. De profeet (sa) zei: “ik ken enkele woorden die jou woede verjagen als je ze zegt. Het is: ‘Ik zoek toevlucht bij Allah tegen de satan.’ Overgeleverd door Moeslim en al-Boekhaarie.

 

Praktische raadgevingen ivm omgaan met woede.

  • woede terug dringen met geduld en kalmte
  • door de wudoe te verrichten
  • toevlucht zoeken bij Allah tegen de satan
  • veranderen van plaats
  • zwijgen en niet spreken als men boos is
  • het niet nemen van beslissingen tijden woede uitbarstingen zoals scheiding, of niet meer werken of niet op reis gaan enz.
  • raad vragen bij een geleerde die kennis heeft hoe om te gaan met woede uitbarstingen

 

Allah swt vragen wij om ons te beschermen tegen woede uitbarstingen en tegen de influisteringen van de satan, hij is de Alhorende de Verhevene. Amien.