Vrijdagpreek 08 juli 2022

Aangeraden handelingen betreft dag van Arafa

 

Alhamdoelillah voor een van de beste dagen van het jaar. De dag van Arafa is één van de eerste gouden dagen van de maand Dhoe-elhija. Deze dag valt op 9 Dhoe-lhija, een heeft de naam Arafa gekregen. Op deze dag komen miljoenen mensen samen op de plaats Arafat. Om de belangrijkste pilaar van de Hadj te verrichten. De Profeet vzmh zei: ‘de Hadj is Arafat’.

Allah swt vermelde deze pilaar in de Koran, Hij swt zegt: “Wanneer jullie dan ‘Arafa’ verlaten, gedenkt dan Allah bij het Gewijde Teken (te Moedzdalifah) en gedenkt Hem omdat Hij jullie geleid heeft, terwijl jullie daarvoor tot de dwalende behoorden”. (Surat Al-Bakara vers 198)

Enkele kenmerken van deze dag:

  • Dat Allah swt op deze dag de mensen van het hel bevrijd. In Sahih Muslim wordt overgeleverd door Aicha (moge Allah tevreden met haar zijn), dat de profeet vzmh zei: ‘Er is geen dag waarop Allah meer dienaren van het hellevuur bevrijdt dan op de dag van Arafa’.
  • De dag waarop de zonden vergeven zullen worden. In een Hadith wordt vermeld dat Allah swt tegen de Engelen zegt op de dag van Arafa (hadith Qudsi): “Jullie zijn Mijn getuigen dat ik hen vergeven heb”. De Engelen zullen zeggen: “O’ Allah, die en die persoon hebben veel zonden gepleegd”.  Allah swt zal dan zeggen: “Ik heb hen vergeven”.
  • De S’ajtaan zal nooit zo vernederd zijn, als op de dag van Arafa. Dit omwille van wat hij ziet, namelijk dat Allah de zonden vergeeft van deze mensen.
  • Het is aangeraden om veel smeekbedes en dhikr te doen op de dag van Arafa, in Sunan-Attirmidi wordt vermeld dat de profeet vzmh zei: ‘De beste smeekbede is de smeekbeden op de dag van Arafa. Het beste wat ik uitgesproken heb en wat de profeten voor mij uitgesproken hebben is’: “Er is geen god die het recht heeft om aan gebeden te worden dan Allah, Hij heeft geen deelgenoten, tot Hem behoren de Heerschappij en alle lofprijzingen en Hij heeft de Macht over alles”. En dit niet alleen voor de moslims die in Arafa zijn maar voor alle moslims over de hele wereld.
  • Het is sterk aanbevolen om deze dag te vasten voor diegene die niet aan de hadj meedoen. In Sahih Muslim wordt overgeleverd van Aboe Qatada dat de Profeet vzmh zei: ‘het vasten op de dag van Arafa, wist de zonden uit van het voorgaande jaar en van het komende jaar’.

Tenslotte, voor diegene die gaan slachten:

Het is pas toegelaten om te slachten na het “Eid gebed”. Dit wilt zeggen, dat al wie voor het Eid gebed slacht, zal het offer niet worden aanvaard.

In Sahih Al-Boukhari staat vermeld dat: Albaraa’Ibn ‘Aazib (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de Profeet vzmh zei: ‘Het eerste wat wij op deze dag doen is bidden. Vervolgens gaan wij (naar onze huizen) en slachten we het slachtdier. Wie het zo doet, heeft conform onze Sunnah gehandeld. Wie eerder dan (het gebed) slacht, heeft slechts vlees voor zijn gezin voorgeschoteld. En dat is geen offer’.

Wij vragen Allah (swt) om van ons allen sleutels van het goede en sloten tegen het kwade te maken. Amin wa-l-hamdoe-lillahi-rabbi-l-aalamien.