Vrijdagpreek 13 Mei 2022

Etiquette van de moskeeën

Moskeeën zijn de huizen van Allah swt op aarde, en hun reconstructie is één teken van geloof en een reden voor begeleiding. Allah swt zei in soerah at tawbah 18:” Voorwaar, de moskeeën van Allah worden slechts verzorgd door wie in Allah en de Laatste Dag gelooft, en die de shalât onderhoudt en de zakât geeft en die niemand vreest dan Allah. Hopelijk zijn zij degenen die tot de rechtgeleiden zullen behoren”. Allah swt heeft de moskeeën verricht voor het gebed, voor dhikr, voor smeekbeden, voor onderwijs en voor leren. Allah swt zei in soerah An noer 36-38: “(Zo’n licht brandt) in huizen waarvoor Allah gebood (Hem) erin te eren en Zijn Naam te noemen, zij prijzen Zijn Glorie daarin in de ochtenden en de avonden. Mensen die niet door handel en niet door verkoop worden afgeleid van de gedachtenis van Allah en (ook niet van) het onderhouden van de shalât en het geven van de zakât en die bang zijn voor de Dag waarop de harten en de ogen sidderen. Moskeeën hebben etiquettes die bezoekers van moskeeën zouden moeten respecteren, waaronder: Het dragen van mooie propere kledij wanneer men naar de moskee gaat. Allah swt zei in soera al a’raf vers 31: “ O Kinderen van Adam, kleedt jullie goed en mooi voor het gebed”. De moslim, wanneer hij naar de moskee gaat, moet zijn beste kleding dragen en moet zich parfumeren, hij mag niet de moskee binnentreden met een onaangename geur, zodat hij de medebezoekers en de engelen niet lastig valt. Er werd vermeld in Sunan Al-Nasa’i op gezag van Jabir bin Abdullah, (r.a) zei: “ Degene die van de (knoflook) heeft gegeten dient niet in de buurt te komen van onze moskeeën, omdat hij ons tot last is met zijn knoflookgeur.” Een van de etiquettes van de moskee is met de rechtervoet binnen gaan en smeekbeden met de Boodschapper van Allah verrichten. De profeet saw zei: “Wanneer iemand van jullie de moskee binnengaat, laat hij dan zeggen O Allah, open voor mij de poorten van Uw Barmhartigheid.” Dan bidt hij twee rakaat om de moskee te begroeten voordat hij gaat zitten.

En Een van de etiquettes van de moskee is niet praten over wereldse zaken als handelen, kopen en verkopen. De profeet saw zei: “Als je iemand iets ziet kopen en verkopen in de moskee, zeg: ‘Moge Allah jouw handel niet winstgevend laten zijn” Het behoort tot de etiquette van de moskee om op te passen voor het verheffen van stemmen in de moskee en om op te passen voor het lawaai dat de bezoekers van de moskee schaadt en hun eerbied verliest, evenals op hun hoede te zijn voor ruzies, geschillen en meningsverschillen. Allah swt zei in soera Al-Anfal vers 46 : “En twist niet onderling waardoor jullie ontmoedigd raken en jullie kracht verdwijnt. De telefoons moeten ook uitgeschakeld worden bij het betreden van de moskee om de kalmte en eerbied te bewaren Een van de etiquettes van de moskee is de faciliteiten van de moskee en de netheid van de moskee handhaven, zowel in het gebed als in onderwijszalen, evenals de plaats van wassing en toiletten. Haasten om vuil op te rapen en het uit de moskee te halen, de profeet saw vertelde ons dat dit een daad is die de weegschaal van goede daden weegt. Onder de etiquette van de moskee is kalmte bij het betreden en verlaten van de moskee en niet samenkomen voor de deuren van de moskee voor onbelangrijke gesprekken, stemmen verheffen of lachen, dit alles is verboden omdat het de buren en degenen die door de straat van de moskee lopen schaadt. De profeet Mohammed saw zei:” wie gelooft in Allah en de Laatste Dag, dient goed te zeggen of zwijgen, dient zijn buur op een goede wijze te behandelen, dient zijn gast op een goede wijze te behandelen. Wij vragen Allah om hulp, succes en vergeving amin amin.