Vrijdagpreek 13 oktober 2023

Smeekbede (dua) is de manier om te overleven van elke aandoening

 

Smeekbede/dua blijft altijd een open en direct pad tussen de dienaar en Allah, waarbij al zijn wensen worden aangevraagd, vooral in tijden van nood. De almachtige zei in de koran: {Wie reageert op de aanroep van iemand die in nood verkeert en Die het kwaad verwijdert en Die jullie generaties op generaties tot erfgenamen op de aarde maakt? Is er een godheid/deïteit naast Allah? Zeer weinig is dat jullie (over de gunsten) nadenken!} Surat An-Naml vers 62

Allah swt, verheugt zich in de smeekbede van zijn dienaar, vervult zijn wens en vervult zijn behoefte De almachtige zei: {En wanneer Mijn dienaren jou vragen over Mij; Ik ben dichtbij. Ik beantwoord het smeekgebed van de smekeling wanneer hij Mij roept. Dus laat hen Mij aanroepen en in Mij geloven, zodat ze juist geleid kunnen worden.} Surat Al Baqara vers 186. De almachtige zei ook: { Jouw Heer zei: “Roep mij aan! Ik zal jullie antwoorden.} Surat Ghafier vers 60.

De Profeet, vzm zei (smeekbede is aanbidding) (smeekbede is de essentie van aanbidding) En Omar Ibin El-Khattab, (mag Allah tevreden zijn met hem) zei: (Ik draag niet de last van het antwoorden, maar ik draag de last van de smeekbeden, dus als ik slaag in het smeken, dan ligt het antwoord bij hem) en de moslim smeekt Allah in het geheim en in het openbaar, en investeert in tijden en omstandigheden voor het beantwoorden, zoals het laatste derde deel van de nacht, tijdens de sujoed, en op vrijdag vóór zonsondergang en tussen de oproep tot gebed, en tijdens regen.

De moslim kent een deel van de smeekbeden toe aan de onderdrukten en degenen onder de moslims die in nood verkeren. De Boodschapper van Allah vzm, zegt: (Een moslim is voor een moslim als een gebouw dat er één vasthoudt). en in Sahih Muslim, op gezag van Abu Hurairah vzm zei dat de Boodschapper van Allah vzm, zei: (Een moslim is de broer van een moslim Hij onderdrukt hem niet, laat hem niet in de steek en veracht hem. De profeet vzm zei ook: (Het voorbeeld van moslims in hun liefde, mededogen en sympathie is als één enkel lichaam. één orgaan klaagt erover, de rest van de organen reageert erop met slapeloze nachten en koorts.)

De smeekbede die door Allah wordt beantwoord, gaat gepaard met zekerheid en oprechtheid. De Boodschapper van Allah vzm zegt (Bid tot Allah terwijl je zeker bent van het antwoord.) Met elke smeekbede die een moslim voor zijn moslimbroeder bidt in het ongeziene, zal een smeekbede van de koning beloond worden Allah zal hem een speciale engel uit de engelen sturen die dat zal doen zeg tegen hem: “Amen”, en hetzelfde tegen u. Vergeet uw broeders niet in uw goede gebeden, en wij vragen Allah om ze te aanvaarden.