Vrijdagpreek 6 oktober 2023

Hoe de Profeet saw zijn familie behandelde

 

De profeet Mohammed vzm, heeft zijn gezinsleven samengevat met de uitspraak: “De beste van jullie zijn degenen die het beste zijn voor hun gezinnen, en ik ben de beste onder jullie voor mijn gezin.” Hij toonde altijd vriendelijke woorden en goed gedrag tegenover zijn familie en handelde op deze manier in de praktijk. De almachtige zei in de Koran: En leef met hun in vriendelijkheid. Surat Al Nisaa vers 19

De Profeet Mohammed vzm, bezat de voortreffelijke eigenschap van nederigheid, en hij paste deze eigenschap in de praktijk toe door zijn familie thuis te helpen. Hij naaide zijn eigen kleding, repareerde zijn schoenen en molk zijn schapen. Hij legde nooit te veel last op zijn familie, en als hij hen vroeg naar eten en ze aangaven dat er geen eten was, werd hij niet boos. Hij zou dan besluiten om te vasten en zeggen: “Ik ben nu aan het vasten.”

Hij bekritiseerde nooit het voedsel dat hem werd voorgezet, hij at het als hij er zin in had en liet het staan als hij het niet lekker vond, allemaal uit respect voor degenen die moeite hadden gedaan om het te bereiden. Hij gebruikte liefkozende namen en koos voor hen de meest geliefde bijnamen. Bijvoorbeeld, hij noemde Aisha teder bij haar naam, “O A’ish,” en dit bracht haar veel vreugde.

Dit toont aan hoe de Profeet, vzm, het belang van nederigheid, respect en genegenheid in familierelaties praktiseerde.

De grootste fout die we kunnen maken is om vriendelijk en respectvol te zijn tegenover anderen buiten het huis, maar dan thuis met hardheid en ruwheid te spreken, verheven stemmen te gebruiken en kwetsende woorden te uiten. We moeten leren van het voorbeeld van de Profeet Mohammed vzm, dat degenen in ons eigen gezin degenen zijn die het meest recht hebben op vriendelijke woorden en goed gedrag. Het toepassen van deze houding ten opzichte van onze familieleden zal zeker positieve resultaten hebben voor alle leden van het gezin.

Zijn vrouw Safiyya, moge Allah tevreden met haar zijn, kwam eens naar hem toe in de moskee. Ze spraken met elkaar, en nadat ze klaar was met praten, begeleidde hij haar terug naar hun huis en liet haar niet alleen teruggaan, met vriendelijkheid en zorg.

De Profeet Mohammed vzm, sprak altijd met liefde over zijn echtgenotes, zelfs na hun overlijden. Hij prees Khadijah en zei bijvoorbeeld: “Ze geloofde in mij toen mensen ongelovig waren, ze bevestigde mijn waarheid toen mensen me beschuldigden van leugens, en ze voorzag me van ondersteuning toen mensen me het meest weigerden.”

Bovendien, wanneer hij een schaap slachtte, stuurde hij het vlees als een geschenk naar de vriendinnen van Khadijah als waardering en respect voor haar.

Tijdens het gebed, kwam zijn kleindochter Umamah, de dochter van zijn dochter, tussen zijn handen. En wanneer hij zich neerboog (sujoed), plaatste hij haar liefdevol op de grond. Dit toont zijn zorg en genegenheid voor zijn familie, zelfs tijdens religieuze handelingen.

Op een dag, tijdens het gebed, kwamen zijn kleinkinderen Hasan en Hussein op zijn rug terwijl hij sujoed deed, en hij verlengde zijn sujoed totdat ze vertrokken.

Een andere keer, terwijl hij een preek hield, zag hij zijn kleinkinderen ALHasan en ALHussein gekleed in nieuwe kleren. Hij verliet de preekstoel en plaatste ze liefdevol voor zich, las vers 15 van Surah At-Taghabun “Jullie rijkdommen en jullie kinderen zijn alleen een beproeving voor jullie. Bij Hem is een grote beloning.” Hij noemde hen bij de beste namen, kuste hen, droeg hen op zijn rug, hield veel van hen, speelde met hen, lachte met hen en zorgde voor hen wanneer ze ziek waren. Hij plaatste zelfs een van hen op een dier om te rijden. Dit toont aan dat zijn relatie met hen gebaseerd was op liefde en zorg, en hij was erg genegen voor hen.

Dit is hoe de Profeet vzm, met zijn familie omging. Laten we leren van deze mooie voorbeelden in onze omgang met onze eigen families en laten we hopen op succes en acceptatie van Allah.