Vrijdagpreek 29 september 2023

Metgezellen van de profeet (vzm)

 

Zoals beloofd, zullen we in deze toespraak verschillende aspecten van het leven en de persoonlijkheid van de profeet Mohammed (vrede zij met hem) bespreken. Vandaag concentreren we ons op zijn relatie met zijn metgezellen. De metgezellen waren mensen die de profeet Mohammed (vrede zij met hem) hebben gekend, hem hebben ontmoet, in hem hebben geloofd en zijn overleden als moslims. Allah heeft hen geprezen en lof toegezwaaid in verschillende verzen van de Heilige Koran: {en de Muhajirun (de emigranten van Makkah naar Medina) die het eerste de Islam accepteerde, de Anshar (de inwoners van Medina die de Muhajirun hielpen en voorzieningen verschaften) en de degenen die hen opvolgden in het verrichten van goede daden, Allah is tevreden met hen en zij zijn tevreden met Hem. En Hij heeft voor hen tuinen voorbereid waaronder rivieren stromen. Ze zullen er voor altijd in verblijven. Dat is een groot succes. } Surat-Tawbah vers 100, en {Waarlijk, Allah was tevreden met de gelovigen toen ze hun trouwheid aan jou (Mohammed) beloofde onder de boom. Hij (Allah) wist wat in hun harten was, dus zond Hij rust op hen en beloonde hen met een spoedige (toekomstige) overwinning} Surat Al Fath vers 18.

De profeet Mohammed vzm zei: “De beste generatie is de mijne, dan die na hen, en dan die na hen.” Hij waarschuwde ook tegen het beledigen of belasteren van zijn metgezellen en zei: “Vervloek mijn metgezellen niet, want als iemand van jullie evenveel als een berg Uhud aan goud zou uitgeven, zou het niet een deel of de helft ervan bedragen.

Een waardevol aspect van de metgezellen was dat elk van hen zijn eigen specialisatie had, die ze inzetten voor de dienst van de islam. Bijvoorbeeld, Abdullah Ibn Abbas was bekend om zijn interpretatie van de Koran, Houdaifa in Al Yaman was bekend om het bewaren van de geheimen van de profeet van de profeet, Hassan Ibn Thabit was de dichter van de profeet, Abu Bakr was bekend om zijn zachtaardigheid en toewijding, Omar Ibn Alkhataab was bekend om zijn strengheid en vastberadenheid gespecialiseerd, De meest deskundige onder de Metgezellen over wat toegestaan is en wat verboden is: Muadh Bin Jabal. De eerlijkste Abu Obaida Ibn al Jarah. In het lezen van de Koran: Ubayy Bin Ka’b en Abu Musa Al-Ash’ari, Degene die gespecialiseerd is in de wetenschap van erfelijkheid: Zaid Bin Thabit. Degene die de meeste hadiths heeft overgeleverd is: Abu Hurairah. En degene die uitblinkt in dialoog: Musab Bin Umair Daarom stuurde de Boodschapper van Allah hem als ambassadeur in zijn dialoog met niet-moslims.

Deze situatie van de Boodschapper van Allah vzm, met de Metgezellen leert ons specialisaties te respecteren en dat ieder van ons zijn eigen specialiteit moet hebben die hem onderscheidt en beheerst.

We leren ook van de situatie van de Boodschapper van Allah met zijn metgezellen: de positieve impact van een goede vriend op de levens van zijn metgezellen, net zoals de goede impact die de Boodschapper van Allah vzm, had. op zijn metgezellen. Hij was voor hen een raadgever, adviseur en opvoeder. Hij beknibbelde nooit op hen met tijd of advies, deelde hun vreugde, troostte hen in hun verdriet en leidde hen altijd op hun pad. Elk werk is ten goede. Hij gebruikte de beste en wonderbaarlijkste methode om advies, voordeel en onderwijs aan hen over te brengen. Op een keer benaderde hij Moaaz, vzm, hield zijn hand vast, keek naar hem en zei tegen hem: O Moaaz, ik zweer Ik hou van je en ik raad je aan om na elk gebed niet te stoppen met zeggen: =Oh Allah, help me om aan U te denken en U te bedanken. En aanbid U goed.

Naast de goedheid die de Boodschapper vzm aan zijn metgezellen verschafte, gaven de metgezellen de meest prachtige voorbeelden van hun liefde voor de Boodschapper van Allah vzm, waarbij hij prioriteit gaf aan zijn liefde boven alle geliefden, en hem willen vergezellen in het Paradijs, zoals werd overgeleverd op gezag van Rabi’ah Al-Aslami, vzm, die zei: Ik bracht de nacht door met de Boodschapper van Allah, Hij deed zijn wassing en vervulde zijn behoeften. Op een dag zei hij tegen mij: ‘Vraag’, wat betekende: ‘Vraag om iets.’ Ik zei: ‘Ik vraag je om je te vergezellen in het Paradijs.’ Hij zei: ‘Is het iets anders? Ik zei: ‘Nee, dat is het.’ Hij zei: ‘Help jezelf dan door regelmatig te knielen.

’ Omar Bin Al-Khattab vzm, benadrukte meer dan wie dan ook zijn liefde voor de Boodschapper van Allah, zelfs hijzelf.

We vragen Allah om ons de liefde van de Boodschapper van Allah en de liefde van de metgezellen van de Boodschapper van Allah te schenken. Hij is de Hoorder, de dichtstbijzijnde, de Beantwoorde van gebeden. Ameen