Vrijdagpreek 22 september 2023

De maand Rabi’ al-Awwal en de geboorte van de Profeet Mohammed (vzm)

 

De maand Rabi’ al-Awwal markeert een belangrijke gelegenheid voor elke moslim, namelijk de viering van de geboorte van de profeet Mohammed (vrede zij met hem). We moeten echter begrijpen dat we niet hoeven te wachten op deze maand om de profeet (vrede zij met hem) te gedenken, want we moeten zijn voorbeeld volgen en zijn leer elke dag van ons leven volgen.

Het echte eerbetoon aan de profeet (vrede zij met hem) komt door gehoorzaamheid aan zijn leer en het volgen van zijn voorbeeld. Allah zegt in de Koran: “Waarlijk, de boodschapper van Allah is een uitstekend voorbeeld voor degene die verlangt naar Allah en (naar de beloning op) de laatste dag en die Allah vaak gedenkt.” (Surat al Ahzaab vers 21).

De ware viering van de profeet vzm,is door hem te gehoorzamen en hem goed te volgen. Allah zegt: “En gehoorzaam Allah en de Boodschapper zodat jullie barmhartigheid mogen ontvangen.” (Surat al Imraan vers 132).

We moeten weten dat het gehoorzamen van de profeet ook gehoorzaamheid aan Allah is, de Almachtige zei: Wie de Boodschapper gehoorzaamt, dan Zeker, hij gehoorzaamt Allah (Surat al Nisaa vers 80)

Het volgen van de levenswijze van de profeet (vrede zij met hem) getuigt van liefde voor Allah en leidt tot vergeving van zonden, zoals de Almachtige zegt: “Zeg: “Als jullie van Allah houden, volg mij dan. Allah zal van jullie houden en Hij zal jullie zonden voor jullie vergeven. En Allah is Vergevensgezind, meest Genadevol”. (Surat, al Imran vers 31).

Om de geboorte van de profeet (vrede zij met hem) te vieren, moeten we zijn leven bestuderen en zijn leer toepassen in ons dagelijks leven, en deze kennis doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen.

We moeten ook veelvuldig de vrede en zegeningen over de profeet (vrede zij met hem) uitspreken, zoals Allah in de Koran zegt: “Allah en Zijn engelen zegenen de Profeet. O jullie die geloven, zegent hem en spreekt vol eerbied over hem.” (Al Ahzaab vers 56).

Het uitspreken van zegeningen over de profeet (vrede zij met hem) brengt grote beloningen, zoals overgeleverd in Sahih Muslim: “Wie één keer zegent, zal Allah hem tien keer zegenen.” Het is dus belangrijk om vaak te zeggen: “Allah, zegen Mohammed” of “Vrede zij met Mohammed.” (Sali ala Mohammed)

In de overleveringen van de Profeet Mohammed, vrede zij met hem, wordt degene die zijn naam hoort en niet zegt “vrede zij met hem” beschreven als gierig. Volgens een overlevering van Ali Ibn Abi Talib, moge Allah tevreden met hem zijn, zei de Profeet, vrede zij met hem: “De gierige is degene die mijn naam hoort en geen zegeningen over mij uitspreekt.”

De Profeet, vrede zij met hem, leerde ons verschillende momenten waarop we zegeningen over hem kunnen uitspreken, waaronder bij het begin van het gebed, na de oproep tot gebed (de Adhan), bij het zitten voor de Tashahhud tijdens het gebed, bij het betreden en verlaten van de moskee, op vrijdag, aan het begin en het einde van religieuze lessen, en op andere gelegenheden.

Laten we Allah vragen ons liefde voor de profeet Mohammed (vrede zij met hem) te schenken, hem te volgen en in zijn gezelschap te zijn in het paradijs. Hij is de Verhoorder van gebeden, de Nabije.