Vrijdagpreek 14 Januari 2022

Waarachtigheid

 

Waarachtigheid is een verzamelwoord van een aantal bijzonder belangrijke karaktereigenschappen dat een oprechte moslim in zijn leven moet bezitten, deze eigenschappen zijn eerlijkheid oprechtheid en betrouwbaarheid.Met dit deze karaktereigenschappen werd onze Profeet Mohamed vzm in zijn jeugd bekend onder zijn volk, hij S.A.W was eerlijk oprecht en betrouwbaar.Allah de Almachtige heeft ons bevolen om eerlijk en oprecht dus waarachtig tezijn en zegt hierover in zijn heilige boek:’O JULLIE DIE GELOVEN, VREEST ALLAH EN WEEST MET DE WAARACHTIGEN'(surat tauba vers 119). En onze Profeet vzm heeft dit nogmaals duidelijk onderstreept in een hadith dat is overgeleverd door Abdelah ibn Masoed dat onze Profeet vzm heeft gezegd: ‘Waarachtigheid leidt naar het goede en het goede leidt naar het paradijs. Iemand blijft zoeken naar waarachtigheid tot hij bij Allah wordt opgeschreven als een waarachtig persoon.En leugens leiden naar verderfelijkheid en verderfelijkheid leidt naar het hellevuur.Iemand blijft zoeken naar leugens tot hij bij Allah wordt opgeschreven als een leugenaar.'(Sahih Muslim). Allah de Almachtige beloond de waarheidsgetrouwen op de dag des oordeels met het Paradijs omdat ze in deze wereldse leven waarachtig waren. De Almachtige zegt:’ALLAH ZEI:”DIT IS EEN DAG WAAROP HUN WAARACHTIGHEID DE WAARACHTIGEN ZAL BATEN: ER ZIJN VOOR HEN TUINEN(het paradijs)WAAR ONDER DOOR DE RIVIEREN STROMEN,ZIJ ZIJN EEUWIG LEVENDEN DAARIN. ALLAH IS WELBEHAAGD MET HEN EN ZIJ ZIJN WELBEHAAGD MET HEM.DAT IS DE GEWELDIGE OVERWINNING’.(surat Al-Maída vers 119). Een waarheisdgetrouwe moslim is geliefd bij mensen en wordt door mensen gerespecteerd. een leugenaar daarentegen is juist helemaal niet geliefd bij mensen en verdient ook helemaal geen respect.het feit dat liegen een kenmerk is van hypocrisie en huigelarij zegt eigenlijk al genoeg.Abu Huraira (r.a) heeft overgeleverd dat onze Profeet vzm heeft gezegd:’De hypocriet heeft drie kenmerken: -als hij spreekt liegt hij, -als hij iets belooft, breekt hij altijd (zijn belofte), – en als je hem vertrouwt blijkt hij

oneerlijk te zijn'(deze hadith staat vermeld in de Sahihain). Waarachtigheid moet bij een moslim in al zijn handelingen geintegreerd zijn,op het werk dient men eerlijk en oprecht tezijn, bij handeldrijven moet men eerlijk en oprecht zijn,en zo ook tegenover de vrouw de kinderen de ouders familie vrienden etc.Bij het afleggen van een getuigenis moet men ook eerlijk en oprecht zijn, want het afleggen van een valse getuigenis (meineed) behoort tot één van de grootste zonden. Onze Profeet vzm heeft gezegd: ‘Zal ik jullie op de hoogte stellen van de drie grootste zonden?’Zij zeiden: ‘Ja o boodschapper van Allah’. Toen ging hij verder: ” Het vereenzelvigen van andere objecten van aanbidding met Allah, ongehoorzaamheid aan ouders, ‘ Toen ging hij rechtop zitten vanuit de leunende positie en ging verder: ‘En liegen onder ede(weloverwogen meineed) en valse getuigenis afleggen’.(deze hadith staat vermeld in de Sahihain). En liegen is verboden, veel mensen liegen tijdens het handel drijven om zo meer winst te maken,dit is zeer beschamend tenoemen want Allah swt is degene die voorziet in onderhoud en Hij swt heeft ons verboden om te liegen.Veel mensen liegen ook op het werk om zo bijvoorbeeld verlof te krijgen, of liegen dat ze niet kunnen werken of ziek zijn om op die manier een uitkering te kunnen krijgen of een bepaalde subsidie te ontvangen,dit is allemaal verboden in de islam,dit mag niet.Wat verder ook een ernstige vorm van liegen is is liegen over Allah swt, bijvoorbeeld beweren dat een bepaalde vers in de koran staat terwijl dit helemaal niet de woorden van Allah swt zijn,of een bepaalde uitspraak toeschrijven aan onze Profeeft Mohamed vzm terwijl onze Profeet deze uitspraak nooit heeft gedaan.Onze Profeet vzm heeft gezegd:’liegen over mij is niet zoals liegen over anderen,degene die bewust over mij liegt, moet zich voorbereiden op zijn plaats in het vuur van de hel’.(deze hadiths staat vermeld in de Sahihain). Zo is ook het toeschrijven van bepaalde foutieve fatwa’s aan geleerden ook een ernstige vorm van liegen. Het is dus zaak dat we ons waarachtig gedragen in onze dagelijkse leven en dit toepassen in al onze dagelijkse bezigheden en handelingen en dit ook bijbrengen en onderwijzen aan onze kinderen zodat zij in hun opvoeding opechtheid eerlijkheid en betrouwbaarheid leren én praktiseren. We vragen Allah swt ons te

leiden tot het goede Hij is de Alhorende Verhoorder van de smeekgebeden.