Vrijdagpreek 17 juni 2022

Doeleinden van de Hadj

 

Het uitvoeren van de bedevaart naar Mekka (de Hadj), is de belangrijkste reis die een moslim in zijn leven maakt. De bedevaart naar Mekka is een reis dat gegraveerd zal blijven in de geheugen van de moslim voor de rest van zijn leven. Het is een reis die het geloof van de moslim versterkt en waarbij de moslim zijn volle overgave aan Allah swt toont. Het is ook een reis met veel lessen en voordelen.

Allah swt zegt in Zijn heilige boek: “En verkondig onder de mensen de Hadj, zij zullen te voet naar jou komen of op magere kamelen, van elk ver gelegen plek. Zodat zij getuigen zijn van de voordelen voor hen. En de naam van Allah uitspreken op de bekende dagen over het slachtvee, waarmee Hij hen voorzien heeft. Eet er daarom van en voedt de arme behoeftige.” (Surat AL-Hadj, vers 26/27).

De Hadj kent veel doelstellingen en voordelen, hiervan noemen we een paar belangrijke op:

  • Tawheed van Allah swt

De ‘Talbieya’ hetgeen onze Profeet vzm ons heeft geleerd, deze ‘Talbieya’ wordt door de pelgrim uitgesproken vanaf het moment dat hij/zij de staat van ihraam aanneemt. De ‘Talbieya’ wordt herhaaldelijk uitgesproken tijdens de reis/verplaatsing van de pelgrim totdat deze aankomt in de geweide moskee in Mekka. In deze ‘Talbieya’ onderstreept de pelgrim nog eens de Eenheid van Allah swt door te zeggen:

‘LABAYK ALLAHOEMA LABAYK, LABAYKA LA SHARIEKALAKA LABAYK, IENALHAMDA WANIE’MATA, LAKAWALMOELK LAA SHARIEKALAK’. Deze ‘Talbieya’ is overigens een vorm van Dikr en de betekenis van Labayk is: wij reageren op Uw oproep O Allah.

Elk ritueel dat tijdens de bedevaart wordt uitgevoerd, leren we de eenheid van God kennen. De pelgrim kan tijdens zijn reis te maken hebben met moeilijkheden en ontberingen. Het is daarom een goede zaak dat de pelgrim geduldig dient te zijn en in zijn reis hopende en zoekende is naar de tevredenheid van Allah SWT en Zijn vergeving.

In Sahih moslim staat vermeld dat onze Profeet Mohamed vzm op een dag tegen Amr ibn Aas(r.a) heeft gezegd: ‘Weet je niet dat de islam (bekering tot de islam) vernietigd wat daarvoor was, en dat de Hidjra vernietigd wat daarvoor was en dat de Hadj vernietigd wat daarvoor was? En met vernietigen wordt hier bedoeld, het uitwissen van de zonden.’

  • Taqwa / Godsvrees

De betekenis hiervan is een barrière plaatsen tussen uzelf en de toorn van Allah swt, door de bevelen van Allah swt na te leven en te vermijden wat Allah swt verboden heeft. In de verzen waarin Allah swt spreekt over de Hadj, spreekt Allah swt ook over de Taqwa. Hiervan leren we dat de Hadj en Taqwa 2 aspecten zijn die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Allah swt zegt in Zijn heilige boek: “En neemt proviand mee, en de beste proviand is Taqwa, vreest Mij daarom, O jullie bezitters van verstand.” (surat Al-Bakara vers 197) – En Allah swt zegt ook: “En vreest Allah en weet dat jullie tot Hem verzameld zullen worden.” (surat Al-Bakara vers 203)

  • Dhikr / gedenken van Allah swt

Zoals de Hadj en Taqwa onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, zijn ook het gedenken van Allah swt (dhikr) en de Hadj twee dingen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Allah swt verbind de Hadj met Dhikr in Zijn heilige boek en zegt: “Wanneer jullie dan ‘Arafah verlaten, gedenkt dan Allah bij de Masj ‘ar al- Haram (te Moezdalifah) en gedenk Hem omdat Hij jullie geleid heeft, terwijl jullie daarvoor tot de dwalende behoorden.” (surat Al-Bakara 198) En Allah swt zegt ook: “En gedenk Allah gedurende een vastgesteld aantal dagen.” (surat Al-Bakara 203)

Verder heeft Allah swt ons in Zijn heilige boek ook geinformeerd over I’stigfaar( het vragen van vergeving) wat in zijn geheel ook een onderdeel is van Dhikr. Allah swt zegt: “Vertrek daarna vanwaar de mensen vertrekken(‘Arafa) en zoekt vergeving bij Allah. Voorwaar. Allah is vergevingsgezind, Meest Barmhartig.” (surat Al- Bakara 199)

Moge Allah swt al het goede van ons accepteren, amin walhamdoelilahirabilalamien.