vrijdagpreek 22 maart 2019 Elkaar leren kennen tussen de mensen is een goddelijke roeping en humane taak

Elkaar leren kennen tussen de mensen is een goddelijke roeping en een humane (menselijke). taak

De Heilige Koran verwijst op verschillende manieren naar de leidende oproepen van Allah swt naar de mensheid zoals in soera Al- Hasjr vers 18: (O, zij die geloven) of in soera Al- Hudjuraat 13: (O, Mensen) of in soera Al-Araaf vers 26: (O, Zonen van Adam).

Ik heb vandaag voor u een oproep uit deze openbare “oproepen aan de hele mensheid gekozen en dat is wat Allah swt in soera Al-Hudjuraat vers 31 zei: “O mensen, Wij hebben jullie uit een man en een vrouw geschapen en Wij hebben jullie tot volkeren en stammen gemaakt opdat jullie elkaar zouden kennen..”. Hiermee wordt aangegeven dat Allah de diversiteit geschapen heeft opdat mensen elkaar zouden leren kennen. Elkaar leren kennen is een goddelijk gebod voor alle mensen in verschillende kleuren, religies, rassen en talen. Om elkaar te leren kennen te bereiken, vooral in multiculturele samenlevingen en religies, hebben we belangrijke punten nodig, waaronder:

– Tolerantie, mededogen en respect creëren. Deze tolerantie moet een stabiel geloof in het hart en de geest zijn, maar het moet ook voor komen in gesprek, behandeling, gedrag en moraliteit. De ouders moeten het als een grote waarde in de opvoeding van hun kinderen beschouwen.

– Handhaven van het discours van de tolerantie in de gebedshuizen (moskeeën, kerken, tempels) alsook in forums, gemeenten, universiteiten, scholen, in de media en door middel van de sociale communicatie en het afzien van aanzetten tot haat en racisme.

– Op deze manier kunnen we de grond leggen om de gewenste kennismaking te bereiken tussen de mensen naar wie we zijn

gericht door Allah swt en waarmee vrede, menselijke broederschap en vreedzame co-existentie worden bereikt.

Het terroristische incident in de moskeeën van Nieuw-Zeeland afgelopen vrijdag:

Met alle pijn en verdriet hebben wij de terroristische aanslag op gelovigen in twee moskeeën gezien. De aanslagen resulteerden in de dood van bijna vijftig mensen, waaronder vrouwen en kinderen door een extremistische terrorist, toen zij in de moskee waren voor het vrijdaggebed. Dit bevestigt dat het terrorisme een gevaarlijk gedrag is, het is de ziekte van de huidige tijd. Terrorisme heeft noch religie, noch natie noch ras of taal. De taal van het terrorisme is haat , aanzetten tot het kwaad, het creëren van verderf op aarde, door moord, sabotage, intimidatie, en onveiligheid in de gemeenschappen zoals Allah swt zei in soera Al- Baqara vers 205: “En wanneer hij weggaat trekt hij erop uit om op de aarde verderf te zaaien en het gewas en het jonge vee te vernielen. Maar Allah bemint het verderf niet.

De aanval op de huizen van aanbidding is een laffe daad, verwerpelijk en onaanvaardbaar. De aanval op de onschuldigen is ook een laffe daad, verwerpelijk en onaanvaardbaar. Vanuit deze kansel sturen we condoleances naar de families van de slachtoffers. Ook sturen we smeekbeden voor alle slachtoffers om vergeving en genade, het binnentreden van het paradijs. en dat Allah swt hen de hoogste plaats verleent. Ze hebben een goed einde gekregen door Allah in tijd, plaats en werk. Tijd: vrijdag is de grootste dag van de week, plaats: de moskee is het huis van Allah swt en werk: wachten op gebed. De Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) vertelde ons dat op de Dag der Wederopstanding, men zal worden onthuld in de vorm die men had toen (hij stierf. We vragen Allah om veiligheid en vrede voor dit land en voor diens mensen amien, amien.