Vrijdagpreek 25 october 2022De werkelijke overwinning

De werkelijke overwinning”

In deze wereldse leven zien we dat mensen strijden voor allerlei soorten overwinningen, het winnen van wedstrijden bij sport bijvoorbeeld, of het winnen in kennis werk of macht. De strijdt is helemaal groot wanneer de prijs waarvoor wordt gestreden groot en waardevol is. Maar er is echter een andere strijd, de werkelijke strijd en geen enkele overwinning is hieraan gelijk en dat is de strijdt die men voert op de pad van Allah swt om uiteindelijk door Allah swt te worden beloond met het Paradijs, het behalen van het Paradijs en jezelf afwenden van de Hel is absoluut de grootste en meest waardevolle overwinning die een mens zich kan veroorloven.Het is de allereerste stap die een persoon in hemel zet wat wordt beschouwd als de werkelijke overwinning! Allah swt zegt in Zijn Nobele Boek:<<” IEDER ZIEL ZAL DE DOOD ONDERGAAN, EN VOORWAAR: PAS OP DE DAG DES OPSTANDING ZULLEN JULLIE JE BELONING(VOLLEDIG) ONTVANGEN,EN WIE VAN DE HEL WEGGEHOUDEN WORDT EN HET PARADIJS BINNENGELEID WORDT HEEFT WERKELIJK SUCCES EN HET WERELDSE LEVEN IS SLECHTS EEN MISLEIDENDE GENIETING>>Surat Al-Imraan vers 185).

Er is werkelijk niks gelijk aan de overwinning die een persoon behaald dan de overwinning van het binnentreden tot het paradijs met het eeuwige verblijf en met alle verlangens wat hierin verkregen wordt, De Almachtige bericht ons hierover in Zijn Nobele Boek en zegt:<< O MIJN DIENAREN, OP DIE DAG ZAL ER GEEN VREES VOOR JULLIE ZIJN EN JULLIE ZULLEN NIET TREUREN.(ZIJN ZIJN) DEGENEN DIE IN ONZE TEKENEN GELOOFDEN EN DIE ZICH (AAN ONS) OVERGAVEN. (ER WORDT GEZEGD:) ”TREEDT HET PARADIJS BINNEN, JULLIE EN JULLIE ECHTGENOTES,IN BIJDSCHAP.”

ER ZAL TUSSEN HEN WORDEN RONDGEGAAN MET SCHALEN VAN GOUD EN BEKERS.DAARIN IS WAT DE ZIELEN VERLANGEN, EN DE VERRUKKING VAN DE OGEN.EN JULLIE ZULLEN ER EEUWIG LEVENDEN ZIJN’ >> (Surat A-Zouchrof vers 68 t/m73).

het zijn werkelijk versen waarbij de de rillingen over het lijf gaan, het zijn verzen die de vrome moslim aanzetten tot het bereiken van deze eeuwige en geweldige overwinning.

Als men zich afvraagt wat de kenmerken van de overwinnaars zIjn dan zou het antwoord hierop van één enkel vers voldoen, dat zijn de woorden van de Almachtige :<<” EN WIE ALLAH EN ZIJN BOODSCHAPPER GEHOORZAAMT EN BANG VOOR ALLAH IS EN HEM VREEST: ZIJ ZIJN DEGENEN DIE DE OVERWINNAARS ZIJN”(Surat a-Nour vers 52).

In deze vers worden vier kenmerken van de overwinnaars uiteengezet:

1 het gehoorzamen van Allah swt

2 het gehoorzamen de Profeet Mohamad vzm

3 angst hebben voor Allah swt (op een gevoelsmatige manier)

4 Godsvrees hebben voor Allah swt (op een praktische) manier door ervoor tezorgen dat er een afscherming (schild) wordt gecreeerd tussen jou en de Straf van Allah swt door middel van het nakomen van hetgeen wat Allah swt heeft bevolen en te vermijden wat Allah swt verboden heeft.

De kern van de uitleg van deze vers zien we ook terug in de uitspraak (hadith) van onze geliefde profeet Mohamed vzm: ” hij vzm zei: ” Mijn hele gemeenschap zal het Pardijs binnentreden ,behalve degenen die weigeren.”Hem werd gevraagd:” Wie zijn het die weigeren o Boodschapper van Allah?”Hij vzm zei:”Degenen die mij gehoorzamen zullen het paradijs binnentreden en degenen die weigeren zij echter degenen die ongehoorzaam zijn”(overgergeleverd door Buchari).

Allah swt heeft ‘de echte overwinning’ beschreven als iets groots.In Zijn Nobele Boek zegt de Almachtige :<<VOORWAAR,DEGENEN DIE GELOVEN EN GOEDE DADEN VERRICHTGEN, VOOR HEN IS HET PARADIJS WAAR DE RIVIEREN ONDER DOOR STROMEN,DAT IS DE GROTE OVERWINNING >>(Surat al-Boeroedj vers 11).Allah swt beschrijft deze overwinning in een ander vers als iets geweldigs, de Almachtige zegt:<<ALLAH HEEFT DE GELOVIGE MANNEN EN DE GELOVIGE VROUWEN TUINEN (HET PARADIJS) BELOOFD WAAR ONDER DOOR DE RIVIEREN STROMEN,ZIJ ZIJN DAARIN EEUWIG LEVENDEN.EN GOEDE WOONPLAATSEN IN DE TUINEN VAN ‘ADN(EDEN). EN HET WELBEHAGEN VAN ALLAH IS GROTER.DAT IS DE GEWELDIGE OVERWINNING>>(Surat a-Tauba vers 72)