Vrijdagpreek 29 October 2022 Het respecteren van de buren

Het respecteren van de buren

Het gebod van het respect voor de buren is afkomstig van Allah swt, Allah swt heeft dit gebod vermeld in een vers uit Surat al-Nisa, Allah swt zei: (Aanbidt Allah en ken Hem geen deelgenoten toe en wees goed voor jullie ouders, jullie verwanten, wezen, armen die bedelen, de buur die verwant is, de buur die een vreemde is, de metgezel aan jullie zijde, de reiziger en degenen die jullie rechterhand bezitten. Waarlijk, Allah swt houdt niet van de hoogmoedige die anderen de ogen uitsteken (met hun bezit) .) An-Nisa 36.

Volgens een overlevering van Abdellah Ibn Omar ( ra)en Aïcha (ra) De profeet saw zei: (“Djibriel (Gabriël – vrede zij met hem) bleef mij aanraden om mijn buur goed te behandelen, (in zodanige mate) dat ik dacht dat hij mij zou vertellen om hem een van mijn erfgenamen te maken.”

En de Boodschapper van God, vrede zij met hem, verzekerde ons van dit gebod. In plaats daarvan maakte hij van naastenliefde jegens de buren een teken van geloof, en het kwetsen van de buren is een bewijs van een ernstig gebrek aan geloof, dus zei hij, vrede en zegeningen zij met hen. (Eenieder die gelooft in Allah en de Laatste Dag, laat hem zijn buur respecteren.) en hij zei: ((Ik zweer) bij Allah, hij is geen gelovige! (Ik zweer) bij Allah, hij is geen gelovige! (Ik zweer) bij Allah, hij is geen gelovige!” .

De Boodschapper van Allah (saw), leerde ons positief te denken over de buren. In Sahih Muslim, op gezag van Abu Dhar al-Ghafari, moge God tevreden met hem zijn, dat de Boodschapper SAW zei: “O Aboe Dzarr! Wanneer je bouillon maakt, voeg hier dan veel water aan toe en geef een deel daarvan aan jouw buren.

We moeten begrijpen dat het legaat voor buren een algemeen legaat is, of de buren nu familieleden of niet-verwanten zijn, of ze nu uit mijn land of uit een ander land komen, of ze moslims of niet-moslims zijn, of ze mijn taal spreken of een andere taal. Laat moslims die in een multireligieuze en multiculturele samenleving zoals deze leven, weten dat ze ambassadeurs zijn voor moslims in deze samenleving die goedheid en gerechtigheid dragen en er altijd naar streven een vreedzaam, positief samenleven te consolideren op basis van respect voor andere culturen, religies, talen en kleuren.

Ik beëndig de preek met belangrijke praktische geboden in de omgang met de buur:

Begroet hem altijd met een lachend gezicht en begin zelf met begroetingen en beantwoord de zijne als hij u voorafgaat met begroetingen. Als hij ziek is ga hem bezoeken. Als hij jou uitnodigt aanvaard zijn uitnodiging. Wees voorzichtig om hem niet te storen. Als je verbouwing of reparaties moet doen vraag hem toestemming en kies de juiste tijd daarvoor. Help hem naar jou vermogen met wat hij nodig heeft pas op voor het gooien van afval onderweg of voor zijn deur. Wees zachtaardig in zijn behandeling, vooral met zijn kinderen, knijp een oogje dicht. Bewaar zijn fouten en zijn geheimen voor u. Knijp een oogje dicht voor zijn aankopen en wat hij met zich meedraagt naar zijn huis. Respecteer zijn privacy en bespionneer hem niet. Bewaak zijn huis tijdens zijn afwezigheid. Vergeef zijn uitglijders en fouten en waarschuw hem vriendelijk als er een misverstand is. Met dit waardevolle gebod onderhouden we goede betrekkingen met onze buren en voeren we het gebod van God uit; en neem bij dit alles onze profeet saw als voorbeeld.

We vragen Allah swt om succes, hulp en acceptatie, want Hij is horend, dichtbij, Hij beantwoordt de smeekbeden.