Vrijdagpreek 5 November 2021

Winter,de lente van een gelovige.

Het winterseizoen brengt kou en donker dagen met zich mee, veel mensen raken in de winterperiode neerslachtig en worden zelfs depressief. Dit geldt daarentegen niet voor de oprechte praktiserende moslims, de oprechte praktiserende moslims zijn in de winter net zo standvastig in hun geloof als de rest van het jaar. De winterperiode kan voor de moslim zelfs een periode zijn van veel beloning. Als de moslim bijvoorbeeld het fadjr gebed verricht in de moskee dan heeft hij veel beloning en met name in de winter wanneer de nachten koud zijn en de nefs toch liever in een warm huis wilt blijven. In de Sounan van Abi Dawoud staat vermeld dat onze profeet Mohamad s.a.w heeft gezegd: ” “Geef blijde tijdingen aan degenen die in het donker naar de moskee lopen, zij zullen volledig licht hebben op de Dag des Oordeels.”

Laten we even stilstaan bij het fadjr gebed.

We moeten het belang van salaat Fadjr kennen.

Ten eerste moet iedere moslim beseffen hoe belangrijk de status van Salaat Al – Fadjr bij Allah de Verhevene is.Salaat Al – Fadjr heeft een hoge rang bij Allah de Verhevene.

In het fadjr gebed zit enorm veel beloning, zegeningen en bescherming, laten we beginnen met een hadith die betrekking heeft op de twee vrijwillige rak3aat (nafila gebed) dat we bidden voor het verplichte fadjr gebed,

Aisha r.a heeft overgeleverd dat de Profeet Mohamad s.a.w zei: ”De twee rak3aat voor al- fadjr zijn beter dan de wereld, en alles erin” (vermeld in Moeslim). Als de waarde van deze nafila gebed meer waarde heeft bij Allah swt dan heel de wereld en wat erin zit hoe groot zal dan de waarde wel niet zijn van de twee verplichte raka3aat van al-fadjr zelf!

Degenen die het Fajr gebed missen, missen enorm veel zegeningen en beloning.Een aantal zaken dat men misloopt is o.a beloning dat gelijk staat aan een hele nacht in gebed doorbrengen.

In een hadith leert de profeet Mohamad s.a.w ons namelijk: ”wie het isha-gebed in de jama3a (gemeenschap) bidt is als iemand die de halve nacht heeft gebeden. en wie (ook) het fajr-gebed in gemeenschap bidt, voor hem is het alsof hij de hele nacht heeft gebeden.Men loopt ook de bescherming mis van Allah swt . De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd: “Al wie salaat al Fadjr bidt is onder de bescherming van Allah.Plaats jezelf niet in een situatie waarvoor Allah je ter verantwoording zal roepen voor je nalatigheid.” (Overgeleverd door Sahih al Djaami’ah)

Wat men verder ook misloopt is het volledige licht wat man kan verkrijgen op de Dag des Oordeels.

In de Hadith van Abi Dawoud staat vermeld dat onze profeet Mohamad s.a.w heeft gezegd: ”Geef blijde tijdingen aan degenen die in het donker naar de moskee lopen, zij zullen volledig licht hebben op de Dag des Oordeels.” In een andere hadith leert onze profeet Mohamad s.a.w ons dat wie Al-bardain bidt , het paradijs zal binnentreden. (al-bardain zijn de al-3asar en fadjr-gebeden.) De nachten van de winterperiode zijn lang en de dagen zijn kort, de oprechte gelovigen gebruikten de lange nachten in de winter voor het verrichten van lange nachtgebeden (kiaam layl) en overdag deed men vasten. Als een moslim zich weerhoud van slechte zaken en Allah swt vreest,dan is de beloning/belofte van Allah swt voor Zijn dienaar enorm groot, de Almachtige zegt: (interpretatie van de betekenis) <<”EN WAT BETREFT DEGENE DIE DE MACHT VAN ZIJN HEER VREESDE EN DE ZIEL WEERHIELD VAN SLECHTE BEGEERTEN VOORWAAR, HET PARADIJS IS HET VERBLIJFPLAATS”>> (Surat a Naziaat vers 40/41)

Werken is in de Islam ook een vorm van aanbidding.Werk is elke inspanning die men doet. Als men die inspanning doet met de intentie het goede te doen en binnen de grenzen van het toelaatbare blijft, is werk een vorm van verering van Allah swt, en men wordt hier dus voor beloond. De profeet Mohamad leert ons in een hadith dat Allah swt ervan houdt als iemand daden verricht en deze vervolmaakt (d.w.z dat de daden volledig en correct zijn). (Overgeleverd door atTabaraani) De Almachtige Zegt in Zijn nobele boek: (interpretatie van de betekenis) <<”EN ZEG ”O MOHAMAD”: ”WERKT, ALLAH ZAL JULLIE WERKEN ZIEN EN OOK ZIJN BOODSCHAPPER EN DE GELOVIGE.EN JULLIE ZULLEN WORDEN TERUGGEVOERD TOT DE KENNER VAN HET ONWAARNEEMBARE EN HET WAARNEEMBARE, DAN ZAL HIJ JULLIE INLICHTEN OMTRENT HETGEEN JULLIE PLACHTEN TEDOEN”>> ( sura Tauba vers 105)

We vragen Allah swt om acceptatie en moge Allah swt ons in staat stellen om goede daden te verrichten en ons het paradijs te schenken , amin amin amin, walhamdoulilahirabilalamien.