vrijdagpreek 27 september 2019

Het wensen van het goede voor de mensen 

De Islaam heeft het lief hebben van het goede voor de mensen tot de tekens van het volwaardigen van de Iemaan en de inworteling ervan in het hart. Zoals in de twee meest authentieke hadith boeken is vermeld; vertelde  de metgezel Anas ( radiyallahou 3anh) dat de profeet S.A.W. zei: Niemand van jullie gelooft in zijn volledigheid tot hij voor zijn broeder graag heeft wat hij voor zijn eigen graag heeft¨.  

En wanneer de mens het goede voor de anderen wenst, zal dit gevolgen hebben op de wijze waarop hij de mensen handelt. Zo zal je een hoogwaardigheid in zijn handelen en karakter opmerken. EN zo merk je in hem ook geduld ten opzichte van kwaadheid van mensen, alsook een vergevend gedrag en  een niet constant berechtiging van de fouten van de mensen, en neemt deel aan hun blije en droevige evenementen.  

En het wensen van het goede voor de mensen leidt tot de grote gunst van het intreden van het paradijs. ISahieh Mouslim wordt vermeld dat de metgezel Abdoullah ibn °Amr ibn el°Aas vertelde dat de profeet S.A.W. zei : Degene die wenst in alle heil van de hellevuur gered te worden en het paradijs in te treden, zorgt ervoor dat zijn dood komt op het moment waarin hij in Allah en de hiernamaals gelooft, en gaat tot mensen toe van wie hij wenst dat ze tot hem komen. ¨ 

En de na te volgen voorbeeld, Mohammed Sallallahou alaihi wasallam leerde ons het graag hebben van het goede en leiding voor de anderen. Toen de joodse jongeling ziek werd bezocht hij hem en nodigde hem uit tot de islaam. De jongeling keek toen naar zijn vader, en de vader antwoorde hem: “ gehoorzaam ‘abi-lqasim’ (= de roepnaam van de profeet Mohammed S.A.W.)”, waardoor de jongeling moeslim werd. En toen zei de profeet S.A.W.: “ De volledige dank aan Allah dat hem van de hellevuur redde”. En zo wenste de profeet S.A.W. ook het goede en leiding voor zijn oom abu Talib. Toen deze in zijn sterfbed lag zei de profeet S.A.W. hem: “Oh mijn oom zeg er is geen ander godheid dan Allah, zodat het een argumentwoord wordt waarmee ik voor u bij mijn heer (Allah) zal argumenteren”.  Maar de slechte entourage belemmerde de uitspraak hiervan waardoor het  resultaat is dat hij op Koufr stierf. 

  Allah zei : “ U leidt niet wie u graag hebt, maar Allah leidt wie Hij wenst, en Hij is de best wetende over de goedgeleiden”. (sourat Al Qasasaya 56) 

En de hulpmiddelen tot het graag hebben van het goede voor de anderen is: het doen van smeekbeden voor uw eigen en de anderen, de bescheidenheid, de deelname aan de vrolijke momenten van de mensen en het hebben van sympathie bij de moeilijkere, en het uiterst best doen tot het verwezenlijken wat de mensen ten goede komt en hen vrolijkheid toebrengt en hen hun pijnen doet verminderen. 

En we vragen Allah de succes.