vrijdagpreek 6 Maart 2020

De gezondheid is de kostbaarste gunst die de mens bezit  

 

Daarom raadt de islam ons aan om onze gezondheid te beschermen en nietnalatig te zijn. 

In Sahih Al-Boekhari, op het gezag van Abdullah Ibn Omar zei de profeet Mohammed saw: “Er zijn twee gunsten die veel mensen niet naar waarde schatteneen goede gezondheid en vrije tijd.” De profeet saw raadde ons aan om de gezondheid te benuttenhij saw zei: ” Benut jou gezondheid vóór jou ziekte“.                           We praten vandaag over de gunste van de gezondheid terwijl de wereld leeft in angst vanwege de verspreiding van de ziekte van het Corona virus. Wij smeken Allah swt om de mensen over heel de wereld in het algemeen en de mensen in België in het bijzonder te beschermen voor dit virus, en de mensen die met deze ziekte zijn geraakt te genezen. Allah swt is de genezerHij swt zei in soera Ash- Shoearaa vers 80: ” En als ik ziek ben, is Hij Het die mij geneest.” 

Het is belangrijk dat men smeekbeden gebruikt die van de profeet afkomstig zijn om zich te beschermenzoals in Soenan van Abi Daoud vermeld is: op gezag van Anas Ibn Malik ra dat de profeet Mohammed saw een smeekbede verrichtte waarin hij zei: ” Oh Allah ik zoek toevlucht bij U tegen melaatsheidwaanzin, elephantiasis en kwade ziekten.” 

Uitleg: 

Melaatsheid is een ziekte die de huid aantast en leidt naar een verandering in het menselijke lichaam. 

Waanzin is verstand verliezen, elephantiasis is een infectieziekte die de lichaamsdelen aantast. 

De kwade ziekten zijn de ziekten en de epidemieën die van tijd tot tijd komen zoals Corona virus. 

 

In Soenan van Abi Daoud en Tarmidhi op gezag van Othman Ibn Affan r.a dat de profeet Mohammed saw zei: “Hij die elke ochtend en avond drie keer reciteert (In de naam van Allah met Wiens Naam, is er bescherming tegen elke vorm van schade op aarde of in de hemel en Hij is de alhorende en alwetende), niets zal hem schaden. 

Men moet ook de dokters raadplegen en hun raad in verband met de bescherming tegen Corona virus volgenZoals: 

 

  • Niet reizen naar landen waar Corona virus zich verspreidt als het niet moet. 

 

– Handen regelmatig en grondig wassenvooral  door de mensen met chronische ziektenbejaarden en kinderen. God zij dank voor elke (woedoe) -de kleine wassing vóór het gebed–  krijgt men beloningen en bescherming tegen virussen. Het is ook goed om zeep en wasmiddelen te gebruiken tijdens de woedoe. 

 

  • Frisdranken vermijden en in plaats daarvan warm water drinken, en mond met warm water en een beetje zout spoelen. Om te voorkomen dat bacteriën zich verspreiden naar de amandelen of longen. 

 

  • Mond bedekken als men wil niezen of hoesten. 

 

– Naar de dokter gaan als men zich moe voelt of bij een duidelijke verhoging van het de lichaamstemperatuur. 

 

We smeken Allah swt om de mensen in het algemeen en de mensen van dit land waar we leven in het bijzonder te beschermen. En we smeken Allah swt om de zieken te genezenHij is de alhorende de dichtstbijzijnde.