Vrijdagpreek 8 oktober 2021 Mohammad,de boodschapper van Allah

Mohammad,de boodschapper Allah, Allah´s vrede en zegeningen zij met hem.

Het is voor de moslim altijd erg interessant als het gaat om het behandelen van de sira van de Profeet Mohammad Allah´s vrede en zegeningen zij met hem. Het is goed en aangeraden om tijdens de mawlied (de geboortedag van onze profeet Mohammad s.a.w) in huiselijke kringen extra aandacht te schenken aan de sira (het leven) van van onze profeet Mohammad s.a.w. Maar de moslim leeft natuurlijk zijn hele leven met het volgen en praktiseren van zijn leer (s.a.w). De boodschapper van Allah Mohammad (s.a.w) is onze voorbeeld, hij s.a.w is onze meester, onze opvoeder en onze rol model.De profeet s.a.w is door Allah swt naar de mensen gestuurd om hen vanuit het donker naar het licht te leiden. Door hem te volgen en hem s.a.w als voorbeeld te nemen bereiken wij met de barmhartigheid van Allah swt het paradijs.

De Almachtige zegt in Zijn nobele boek:”<<VOORZEKER, DE BOODSCHAPPER VAN ALLAH IS VOOR JULLIE EEN GOED VOORBEELD:VOOR WIE OP (DE BELONING) VAN ALLAH EN DE LAATSTE DAG HOOPT, EN VOOR WIE ALLAH VEELVULDIG GEDENKT.>>”(Hoofdstuk ”de bondgenoten” vers 21).

Het volgen van de boodschapper van Allah Mohammad s.a.w is pas echt compleet als de moslim daadwerkelijk van hem houdt.Het houden van de boodschapper van Allah Mohammad s.a.w behoort niet enkel gevoelsmatig te zijn, maar de werkelijke liefde voor de boodschapper van Allah s.a.w is zijn leer volgen en dit ook in het dagelijkse leven praktiseren.

De Almachtige zegt in Zijn nobele boek:”<<ZEG(O MOHAMMAD): ” ALS JULLIE VAN ALLAH HOUDEN, VOLG MIJ DAN: ALLAH ZAL VAN JULLIE HOUDEN EN JULLIE ZONDEN VERGEVEN.EN ALLAH IS VERGEVINGSGEZIND, MEEST BARMHARTIG>>”(Hoofdstuk ”de Familie van Imraan” vers 31).

Wie werkelijk liefde voor de boodschapper van Allah s.a.w heeft en hem s.a.w als voorbeeld neemt zal met de boodschapper van Allah vergezeld worden in het paradijs,dit is een geweldige beloning. In de sahihain staat vermeld dat Anas ibnoe Malik heeft overgeleverd dat deze zei: er kwam een man naar de profeet Mohammad s.a.w en vroeg naar het Uur, de profeet s.a.w liet weten: ”en wat heb je ervoor voorbereid?” de man zei: o boodschapper van Allah, ik heb niet veel voorbereid wat goede werken betreft maar ik heb Allah en Zijn boodschapper lief, de profeet s.a.w informeerde toen dat een persoon bij diegenen zal zijn waar hij van houdt. Anas zei: ” wij waren nooit zo blij met iets als op het moment dat de profeet s.a.w liet weten dat een persoon in het paradijs zal zijn met degene van wie hij houdt”. toen zei Anas:” Ik hou van de profeet s.a.w en ik hou van Abu Bakr assadiek,en ik hou van Omar,en ik hoop dat Allah mij met hun zal vergezellen in het pardijs ook al zijn mijn daden niet te vergelijken met hun daden”.In Al-Buchari staat vermeld dat Abu Huraira (r.a) heeft overgeleverd dat onze profeet Mohammad s.a.w ons heeft geleerd dat wij pas echt gelovig zijn totdat wij meer houden van de profeet Mohammad s.a.w dan onze ouders kinderen en alle andere mensen.Als een moslim deze graad van liefde voor de profeet Mohammad s.a.w heeft bereikt dan zal de moslim de werkelijke zoetheid van het geloof proeven.In Sahih Bouchari is vermeld (intrepetatie van de hadith): overgeleverd door Anas ibnoe Malik heeft de profeet Mohammad s.a.w ons geleerd dat de zoetheid van het geloof te verkrijgen is als drie zaken zich in een persoon bevinden. 1- Dat hij van Allah en Zijn profeet meer houdt dan van de rest, 2- dat een persoon van een ander persoon houdt enkel en alleen omwille van Allah swt,

3- en dat een persoon het verafschuwt om terug te keren naar het ongeloof net zoals hij het verafschuwt om in het vuur te worden geworpen.

Dus de werkelijke viering van van de geboortefeest (mawlid) van de boodschapper van Allah Mohammad s.a.w uit zich in het houden van hem,én tegelijkertijd hem als voorbeeld te nemen en zijn leer (de sunna) te volgen in woord en daad.

De Almachtige zegt over zijn boodschapper Mohammad s.a.w in Zijn nobele boek:”<<EN VOORWAAR, JIJ BESCHIKT OVER EEN HOOGSTAAND KARAKTER>>”(Hoofdstuk ”de Pen” vers 4)

Verder is het heel belangrijk om de biografie van onze geliefde profeet Mohammad s.a.w te lezen en te bestuderen, dit ook aan onze kinderen over te brengen en aan de rest van de familie vrienden en kennissen.Het is ook belangrijk om de biografie van onze profeet Mohammad s.a.w uit te brengen in verschillende talen zodat dit meerdere mensen bereikt.Er zit veel beloning in het bespreken en bestuderen van de biografie van de profeet Mohammad s.a.w. De beste boodschapper en profeet dat ooit door Allah de Almachtige naar de mensheid is gestuurd. Moge Allah swt ons liefde schenken voor deze geweldige profeet en moge Allah de Almachtige ons allen in staat stellen om zijn leer te volgen en hem s.a.w als voorbeeld te nemen tot aan de laatste dag van onze leven, amin amin amin walhamdoulilahirabilalamien.