Zich voorbereiden voor de maand ramadan (kennis maken met de ramadan voor niet moslims)

Zich voorbereiden voor de maand ramadan (kennis maken met de ramadan voor niet moslims)

 

Een van de belangrijke punten van de ramadan is de kennismaking van de niet moslims met deze maand en met de waarde van deze maand voor de moslims, en de levenswijze van de moslims tijdens de ramadan. Deze definitie omvat het beantwoorden op de vragen die niet-moslims stellen vooral de meest prominente vraag: Hoe verdragen jullie het onthouden van eten en drinken al die tijd die tot 19 uur kan oplopen?

Het antwoord: Vasten is een ritueel van aanbidding op het bevel van Allah om de zegening van Allah, om het paradijs te verkrijgen en de deur van AL Rayan te openen die Allah heeft toebedeeld aan de vastenden.

Daarom vasten wij en vragen wij om deze deugden en genieten wij van deze vorm van aanbidding, dan passen wij de soena toe van onze profeet (saw) door sahur te verrichten en dat is het voedsel dat wij voor de zonsopgang eten om het vasten te kunnen doorstaan. Het werd door de profeet (saw) als een zegen genoemd. De tijd beweegt, en de maand van het vasten beweegt ook mee; daarom duurt het vasten nu lang omdat het in de zomer komt. Het vasten duurt minder lang wanneer de dagen kort zijn in de winter. Hoe meer inspanningen je doet des te groter zijn de zegeningen die de moslim krijgt. Het vasten is de weg van de moslim naar de vergeving en naar het binnen gaan in het paradijs waarover Allah (swt) zei:

In sora (43) az-_Zoekhroef :

70- Treed het paradijs binnen om (daarin) te genieten jullie en jullie echtgenotes.

71- er zal om hen heen rondgegaan worden met schalen van goud bekers. En daarin (in het paradijs) bevindt zich (alles) wat de zielen begeren en waar de ogen van genieten , En jullie vertoeven daarin voor eeuwig.

72- En dit is het paradijs dat jullie hebben geerfd vanweg dat wat jullie hebben verricht.

73- daarin zijn er voor jullie vele vruchten waarvan jullie zullen en

En Allah (swt) zei in Sora 98 (al-Bayyinah): 

8- Hun beloning bij hun heer zijn de Tuinen van Adn ( d.w.z. van het paradijs ) waaronder rivieren stromen. Voor eeuwig en voor altijd(vertoeven zij) daarin . Allah is tevreden met hen , en zij zijn tevreden met hem . Dat is voor degene die zijn heer vreest.

Er zijn verschillende beschrijvingen van het paradijs in de Koran om de gelovigen aan te moedigen en hen aan te zetten goede daden te verrichten. De moslim lijdt een beetje om te genieten van het eeuwige leven in het paradijs.

Wij smeken Allah om ons de maand ramadan te laten beleven, ons het vasten te vergemakkelijken en ons op te nemen bij diegenen die aanvaard zijn. Amien Amien