Vrijdagpreek 10 maart 2023

De deugden en voordelen van het gezamenlijk gebed

 

Het gezamenlijk gebed, is het gebed dat verricht wordt door moslims in gemeenschap, achter de imam, die zij volgen in zijn handelingen. Dit gebed is gekoppeld aan de moskee, want hier wordt het – op een bepaalde tijdstip – “gezamenlijk” verricht..

Allah de Verhevene heeft het gebed vastgelegd voor zowel religieuze als wereldse doeleinden, waaronder harmonie en kennismaking tussen moslims, en het bereiken van vroomheid rechtschapenheid en goede samenwerking.

Voordelen van het gezamenlijk gebed:

  • Je komt onder de schaduw van Allah swt op de dag der opstanding, de dag dat de zon dichtbij de mens komt en waar geen schaduw te vinden is.
  • De persoon die naar de moskee gaat om het gezamenlijk gebed te verrichten zal sporen van deze goede daden terugvinden wanneer hij voor de balans staat op de dag der opstanding.
  • De persoon die het gebed in de moskee gezamenlijk verricht, zal 27 keer meer beloond worden dan diegene die het alleen verricht, zoals de profeet vrede zij met hem ons heeft onderwezen.
  • De persoon die zijn woning verlaat om naar de moskee te komen omwille het gezamenlijk gebed, zal de beloning ontvangen dat gelijk is aan dat van een bedevaartganger die de hadj verricht.

Er werd overgeleverd dat de metgezel Tamim ad Dari moge Allah swt tevreden met hem zijn, dat sinds zich tot de Islam bekeerde, hij elk gebed in de moskee verrichtte, en dit, meer dan 30 jaar.

Verder lezen we ook over de volgeling Saeed ibn al Mussayib dat hij al meer dan 30 jaar bij het oproepen van het gebed (athan) in de moskee aanwezig was, en meer dan 40 jaar het gezamenlijk gebed heeft verricht.

We vragen Allah swt om ons te accepteren als moslims en te helpen, want Hij is de Alhorende, Degene die dichtbij is en de verhoorder van smeekbeden.