Vrijdagpreek 3 maart 2023

De nacht van het midden van de maand Sha’baan

 

Het onderwerp van vandaag gaat over een nacht van deugdzame nachten gedurende het hele jaar.  Als we het over de nacht hebben, bedoelen we de periode van zonsondergang tot zonsopgang.  En als we het over de dag hebben, bedoelen we van zonsopgang tot zonsondergang.  Deze deugdzame nacht is de nacht van het midden van Sha’ban, waarin er een hadith is overgeleverd door Abu Musa al-Ash’ari vzm, over Mohammed (vzm) die zei: ((Inderdaad, Allah swt zal naar ons kijken in de nacht van het midden van Sha’ban en Zijn hele schepping vergeven behalve een polytheïst of het gekibbel)) Overgeleverd door Ibn Majah.

We begrijpen uit de hadieth dat deze nacht, de nacht is van vergeving van zonden, en deze vergeving wordt ontzegd voor twee soorten mensen:

  • De eerste: de polytheïst (moeshrik) of het nu met zijn hart is of met zijn woorden is. of degene die verzoeken om voordelen te brengen en schade te voorkomen van iemand anders dan Allah swt.
  • De tweede: gekibbel: dat is tussen hem en iemand een ruzie is die zijn hart vult met haat en strijd tegenover de andere.

Daarom prees Allah swt de gelovigen om de heilige Koran te lezen om hun hart zuiver en gezond van haat te beschermen. De Almachtige zei: {het is ook bestemd voor degenen die het geloof na hen hebben geaccepteerd en zeggen: “Heer, vergeef ons en onze broeders die het geloof al eerder hebben aanvaard. Plaats geen haat naar degenen die geloven in onze harten. Heer, zonder twijfel U bent Raoef (de meest Vriendelijke), Rahiem (meest Barmhartig voor de gelovigen} soerat al-Hashr 10

Dus laten we profiteren van de genade van deze gezegende nacht en win de vergeving van zonden terwijl we op het pad van laatste voorbereiding zijn om Ramadan te ontvangen.  O Allah, zegen Rajab en Sha`ban voor ons, en laat ons de Ramadan bereiken en ons daarbij helpen om te vasten en te bidden. Ameen