Vrijdagpreek 24 februari 2023

Deugden van de maand Shaban

 

Deze is de eerste vrijdag van de maand, Alhamdoelilah dat Allah ons deze dag heeft vereerd, dagen met heel veel beloningen. De maand Shaban is de laatste voorbereiding voor de aankomst van de Maand Ramadan. De profeet vzmh gaf ons informatie over deze maand. Nadat zijn metgezel Osama Bin Zayd aan hem vroeg “ik heb je geen 1 maand zien vasten hoe je tijdens maand Shaban vastte”.

De profeet vzmh antwoordde: deze maand komt tussen maand Rajab en de maand Ramadan en vaak verwaarlozen mensen deze maand. Het is een maand waarin al onze daden worden verheven tot Allah (swt), daarom wil ik dat mijn daden verheven worden naar Allah terwijl ik vast. Dat is ook dezelfde reden waarom de profeet vzwh op maandagen en donderdagen vast, dit zijn ook dagen waarop daden tot Allah (swt) worden verheven. Wanneer een daad wordt verheven terwijl die vast kan dat een grote reden zijn om zijn daad de accepteren.

Moeder van de gelovigen Aisha zei: ik heb de profeet Mohammed vzmhnooit een hele maand zien vasten buiten maand Ramadan, maar hij vaste ook de meeste dagen van de maand Shaban. Vasten in maand Shaban is ook een voorbereiding voor maand Ramadan. Ook is dat een herinnering voor de mensen die dagen van de vorige Ramadan moeten inhalen. De moeder van de gelovigen Aisha zei ook: als ze dagen moest inhalen van de vorige Ramadan, haalde ze die in tijdens de maand Shaban. Het dus beter om ons nu al voor te bereiden voor de maand Ramadan. De almachtige zei: “haast naar de vergiffenis van jullie Heer en (naar) het Paradijs. Haar breedte is gelijk aan die van de hemelen en aarde. Klaar gemaakt voor de Moettaqoens. Surat Al Imraan vers 133.

Het is ook belangrijk dat we alle haatgevoel, ruzie,… verwijderen, om terug goed te starten met een schone tolerante hart in Ramadan. De profeet vzmh zei: bij meningsverschillen, de beste van hen is degene die begint met de begroeting.

Ten slotte bidden we dat Allah swt ons de Ramadan zal zegenen.