Vrijdagpreek 17 februari 2023

Het jaar van verdriet

 

In het leven van een moslim zijn er vaak beproevingen/testen van Allah, als een moslim zo iets meemaakt, moet die sabr (geduld) tonen en smeekbeden verrichten. In één jaar heeft de profeet Mohammed vzmh veel beproevingen meegemaakt op een korte tijd. Daarom noemt men deze jaar “het jaar van verdriet” (tiende jaar na dat profeet Alwahi kreeg).

De beproevingen:

  • Hij verloor zijn liefste oom Aboe Talib. Een van degene die de profeet Mohammed vzmh heeft opgevoed, en die hem altijd beschermde.
  • in die zelfde jaar heeft hij ook zijn vrouw verloren Khadija bint Koewailed, zij was ook een ondersteunende en een helper van de profeet vzmh. De profeet vzmh kondigden aan dat er voor haar in het paradijs een kasteel staat te wachten, als beloning voor haar.
  • De profeet is ook op reis gegaan naar een stad namelijk Al- Ta’f (ongeveer 100 km ten zuiden van Mekka), om de mensen daar op te roepen tot de Islam. Maar helaas hebben de mensen daar hem slecht verwelkomd, ze hebben stenen op hem gegooid en hebben zijn oproep tot de islam niet geaccepteerd. De profeet vzmh is met verdriet Terug gekeerd naar Mekka, daar heeft Allah swt de engel van de bergen naar de profeet gestuurd om te vragen of dat de profeet wilt dat Allah swt de bergen moet laten instorten op die mensen daar. De antwoord van de profeet vzmh was: neen, want die mensen kunnen in de toekomst nog bekeren.

Een tijdje nadat al deze beproevingen gedaan zijn, is er een wonder gebeurd, namelijk de reis van Al Israa en Al Mi’raj.

De almachtige zei: “Soebhaan (de ultieme perfectie, zonder enige tekortkoming) is Hij (Allah) Die ’s nachts Zijn dienaar (Mohammed) van de Masdjid al Haram (de heilige moskee te Mekka) naar de verste moskee (de heilige moskee al Aqsha) heeft gebracht, waarvan Wij de omgeving hebben gezegend. Dit zodat Wij hem van Onze tekenen kunnen laten zien. Voorwaar, Hij is As-Samie (de alles Horende), Al-Basier (de al-Ziende).” Surat al israa vers 1.

Dat was een wonder en een beloning van Allah swt, hij stuurde de engel Djibriel om samen met de profeet vzmh op reis te gaan van moskee Alharam in Mekka naar moskee Al-Aqsa op een Buraq, daar heeft de profeet vzmh als imam met de andere profeten gebeden. Daarna heeft de engel Djibril de profeet meegenomen naar de hemel, een plek genaamd Sidrat al Moentah, daar heeft Allah swt het gebed verplicht op die nacht in Sidrat al Moentaha. Het waren eigenlijk 50 gebeden per dag, maar de profeet vzmh vroeg Allah swt om een verzachting, Allah voldeed aan zijn verzoek en verzachte het van 50 tot 5 gebeden per dag.

In dezelfde nacht toonde Allah swt de omstandigheden van de mensen in het paradijs en de mensen in de hel en wat er allemaal zou gebeuren. De profeet vzm heeft deze wonder aan de volk in Mekka verteld, maar ze geloofde hem nog steeds niet. De enige die de profeet geloofde was Aboe Bakr Al Sediek de aller beste vriend van de profeet vzmh, Vandaar zijn bijnaam “Al Sediek.”

Wat we kunnen concluderen uit dit verhaal is, als Allah ons beproefd dat we niet moeten klagen. We moeten eerder sabr tonen en smeekbeden verrichten. De almachtige zei: “Dus zonder twijfel, na de moeilijke tijd komt gemak.” Surat Al Sharh vers 5

Om te bevestigen heeft Allah swt deze vers zelfs herhaald. De almachtige zei opnieuw: “Zonder twijfel, na de moeilijke tijd komt gemak.” Surat al Sharh vers 6.

Zo kunnen we ervan zeker zijn dat Allah swt ons nooit in de steek zou laten!

Moge Allah het aanvaarden. Amin Amin wa lhamdoe lillahi rabbi laalamien.