Vrijdagpreek 14 oktober 2022

Natuurlijk is het pad van de Profeet

 

De religie van de islam is gebaseerd op vereenvoudiging, en op verzachten van de ontberingen. Allah swt zei: “Allah wenst gemak voor u en geen ongemak” (surat Al-Baqara vers 184), en Allah zegt: “Allah wil uw last verlichten, want de mens is zwak geschapen” .(surat Al-Nisa vers 28)

De profeet saw heeft deze versoepeling aangenomen, als weg van de toenadering bij verkondiging (Dawa) en in het leren. Er werd in Sahih Boukhari en Moslim overgeleverd dat Anas Ibn Malik (ra) zei: dat de Boodschapper van Allah, vrede zij met hem zei: ‘maken jullie het makkelijk en niet moeilijk voor hen en geeft ze goede tijdingen en laat hen niet weglopen (van de islam)’. Dit wilt zeggen, dat ze de weg van gemak moeten nemen en de weg van ongemak in aanbidding en behandeling moeten weglaten. Aisha (ra) zei: ‘dat de boodschapper van Allah, vrede zij met hem, heeft tussen twee zaken altijd de gemakkelijkste gekozen zolang het geen zonde is’. 

Men moet dit niet verstaan als vereenvoudiging op het gebied van religie, verwennerij en het verwaarlozen van de 5 pijlers. Haram toestaan en halal verbieden en de Sunnah van de Profeet vzmh niet naleven. Dit zijn vanzelfsprekende vast, de bedoeling is de vereenvoudiging die gebaseerd is op bewijzen uit het Boek van Allah en de Sunnah van de Boodschapper van Allah.  Bijvoorbeeld, zoals afvegen op kousen in plaats van ze uit te trekken om de voeten te wassen, op voorwaarde dat ze gedragen worden als men -op “woedoe” en op tijd is-, één dag en één nacht voor de bewoner, drie dagen voor de reiziger, de voeten moeten in de kousen zijn. Een ander voorbeeld is Tayammum (aarde of steen) voor degenen die geen water hebben of het water niet kunnen gebruiken. Degene die het gebed niet staand kan verrichten, kan het zittend doen. Ook bij het vasten gelden er andere regels voor de zieken, de oude mensen, de zwangere of zogende vrouwen en de reiziger.

Tijdens de verering van de bedevaart gelden er ook op basis van woorden van de profeet vrede zij met hem, bepalingen om de rituelen voor vrouwen, zieken en de zwakkeren te versoepelen. De zieken en mensen met een handicap hebben geen schuld als ze niet nauwkeurig de rituelen van Hadj verrichten. Allah swt zei: “Er rust geen schuld op de blinde, noch op de lamme, noch op de zieke”. (surat Al-Fath vers 17)

Verder werd overgeleverd in Musnad Ahmad en de Sunan Ibn Hibban van Abdullah Ibn Umar dat de Profeet, vrede zij met hem zei: ‘Allah, de Almachtige houdt van mensen die gebruikmaken van zijn concessies, zoveel als Hij houdt van mensen die de taken die Hij heeft verplicht gesteld in acht te nemen’. Allah houdt van werken die gebaseerd zijn op een wettelijke toestemming. Deze vereenvoudiging is een authentieke islamitische aanpak die wij allemaal leren van de Profeet Mohamed vzmh. Wij vragen Allah swt voor succes. Amin wa lhamdelillahi rabbi lalamin.