Vrijdagpreek 16 september 2022

Een nieuw schooljaar

 

We danken Allah swt, dat we dit nieuw schooljaar hebben bereikt. De waarde en de drang die de Islam hecht aan het opdoen van kennis, nu scholen, universiteiten en onderwijsinstellingen hun deuren hebben geopend om studenten en geleerden te ontvangen. Het eerste vers dat geopenbaard werd uit De Koran is: “Lees!” in surat Al-Alaq. vervolgens zegt Allah swt: “Lees voor! Want jouw Heer is de meest Edele. Degene die onderwezen heeft met de pen. Hij leerde de mens datgene wat hij niet kende.” (surat Al-Alaq vers 3-5)

In de Koran is er een complete hoofdstuk genaamd surat Al-Qalam (De Pen), Allah zegt: “Noen bij de pen en wat ze (engelen) schrijven.” (surat Al-Qalam vers 1) Allah swt verhoogde de status van geleerden en geschoolden, en zei: “Allah zal degenen onder jullie die geloven en degenen die kennis is gegeven in rangen verheven.” (surat Al-Mujadala vers 11)

In Sahih Muslim op gezag van Abu Hurairah (ra), dat de Boodschapper van Allah vzmh zei: ‘Degene die een pad volgt waarin hij kennis zoekt, Allah maakt het pad naar de hemel gemakkelijk voor hem.’

In begin van het schooljaar fluisteren we aan de ouders van de leerlingen om de kinderen op te volgen in hun studies en hen aan te moedigen. De boodschapper van Allah vzmh zei in een smeekbede: ‘Oh Allah, ik vraag u om nuttige kennis.’ De nuttige kennis verwijdert namelijk de onwetendheid en maakt dat de samenleving ten goede komt.

Hieronder enkele aandachtspunten om nuttige kennis te verwerven, (religieuze of wereldse kennis)

  • Ernstige en ijverig zijn bij het volgen van de lessen en opdrachten, en ervoor zorgen deze niet te verwaarlozen
  • Uw tijd niet verspillen door onnuttige zaken, structuur en organisatie zijn hier belangrijk
  • Nederig en respectvol zijn tegenover de leerkrachten en docenten. Abdullah ibn Abbas (ra) werd gevraagd hoe hij kennis heeft verkregen? Hij antwoordde: ‘met een redelijke harte en een vragende tong.’ Er werd overgeleverd dat Attabii Muhahid (ra) zei: ‘twee soorten personen zullen niet leren, persoon die verlegen is en de arrogante.’
  • Godvrezend zijn en smeekbeden verrichten. Allah swt zei: “En vrees Allah, en het is Allah die jullie onderwijst, en Allah is Alwetende over alle zaken.” (surat Al-Baqarah vers 282)
  • Raadpleeg altijd de geleerden in verschillende leerscholen, onderwijstakken, leergebieden,…

We vragen Allah voor succes en kennis, aan iedereen te schenken. Amin, amin walhamdoelillahi rabbi aalamin.