Vrijdagpreek 18 augustus 2023

Wees tevreden met de toewijzing die Allah je heeft gegeven, dan zal je de rijkste van de

mensen zijn

 

Net zoals Allah mensen heeft geschapen, garandeert de almachtige hun levensonderhoud. Iemand wordt het rijkst genoemd door tevreden te zijn met wat Allah heeft toebedeeld. De almachtige zei: Allah is Degene Die jullie heeft geschapen. Daaropvolgend heeft Hij jullie voorzien (van benodigdheden). Daarna zal Hij jullie doen sterven en vervolgens zal Hij jullie (weer) het leven geven. Is er iemand van jullie deelgenoten die zoiets doet? Subhaanehu (De ultieme perfectie, zonder enige tekortkoming is Hij) en hoog verheven is Hij boven datgeen wat ze aan deelgenoten toekennen. (Surat Ar-Rum, 30:40).
Een van de mooie namen van Allah is “Ar-Razzaq”, wat betekent dat Hij voorziet, geeft en overvloedig begunstigt, zonder berekening. De almachtige zei: Zonder enige twijfel, Allah, Hij is Al-Razaaq (De Voorziener van alles en iedereen), De Bezitter van alle macht, De Sterkste. (Surah Adh-Dhariyat, 51:58)
In Surat familie van Imran zei de almachtige: “Toen verhoorde haar Heer haar (smeekgebed) met een mooie uitwerking en deed haar (Maryam) goed opgroeien en legde haar in de zorg van Zakariya. Telkens wanneer Zakariya bij haar in de gebedsruimte binnenkwam, trof hij voorzieningen bij haar aan. Hij zei: “O Maryam, waar komt dit vandaan?” Ze zei: “Dit komt van Allah, voorzeker, Allah geeft voorzieningen aan wie Hij wil zonder een verrekening”.” (Surat Aal-E-Imran, 3:37).
Deze waarheden worden benadrukt in het verhaal van profeet Zakaria en Mariam. Mariam ontving voedsel van Allah, en Zakaria vroeg van waar dat kwam. Mariam antwoordde met dankbaarheid en verwees naar Allah als de bron van alle voorziening.
Dit illustreert de waardering die we aan Allah moeten tonen voor alles wat Hij ons heeft gegeven. We moeten dankbaarheid tonen voor elke gunst die we ontvangen en de bron van al het goede erkennen.
Allah heeft bepaald dat voorziening niet gelijk verdeeld is onder de mensen. Sommigen hebben veel, anderen hebben wat minder. Dit is om te leren tevreden te zijn met wat Allah ons heeft gegeven. Allah zegt:” Verdelen zij soms de barmhartigheid (de profeetschap en de openbaring, zie vers 11:28) van jouw Heer? Wij zijn het Die hun levensvoorzieningen voor het wereldse leven verspreiden onder hen. En Wij doen sommige van hen in graad verhogen boven anderen, zodat ze hen kunnen gebruiken voor het verrichten van werk. Echter, (weet dat) de Barmhartigheid (de leiding) van jullie Heer beter is dan datgeen wat ze verzamelen (rijkdom).” (Surat Az-Zukhruf, 43:32).
En de Almachtige leerde ons om toegestane middelen te gebruiken bij het zoeken naar voorzieningen, en te bewegen om voorzieningen te zoeken, en niet lui te zijn en anderen niet tot last te zijn, want de Almachtige zegt: Hij is degene die voor jullie de aarde dienstbaar heeft gemaakt. Dus loop op haar paden en eet van Zijn provisie en tot Hem is de wederopstanding. (Surat- Al Mulk 15)
Omar Ibn Al-Khattab ra zei: “Laat niemand van jullie stoppen met zoeken naar voorziening en zeggen: ‘O Allah, voorzie me.’ Want jullie weten dat de hemel geen goud of zilver laat vallen.”
Het verschil in voorziening onder de mensen leert ons om niet jaloers te zijn op wat anderen hebben. Het kan gebeuren dat iemand die vandaag rijk is, morgen armer wordt, en omgekeerd. Een moslim wenst altijd het goede voor anderen en verheugt zich in het goede van anderen, Allah zegt: ” En dergelijke dagen wisselen Wij tussen de mensen (Surat Aal-E-Imran, 140).
Over de zegeningen geeft de Almachtige ons belangrijk advies : {Zodat jullie niet treuren of jezelf verheugen over datgeen wat jullie is voorgevallen. (Weet dat) Allah niet van opscheppers houd}. (Surat Al Hadid 23)
Zoals vermeld in de hadith: “Wees tevreden met de toewijzing die Allah je heeft gegeven, dan zal je de rijkste van de mensen zijn.”

We vragen Allah om welzijn, voorziening en zegeningen, want Hij is Degene Die luistert en nabij is en de smeekbeden beantwoordt.