Vrijdagpreek 19 mei 2023

Jaloezie (afgunst)

 

De islam is een religie van hervorming, van opvoeding en verfijning. De islam roept om de harten te zuiveren ende zielen te reinigen. Een van de lelijke eigenschappen is de eigenschap van de afgunst. De afgunst is een innerlijke eigenschap van de mens maar heeft invloed op de woorden, de daden en de handelingen van de mens. Jaloezie betekent wensen dat de gunst van de andere zou verdwijnen. Het is een ongeneeslijke ziekte die schadelijk is ook voor de benijder zelf en de mensen rondom hem. Allah swt zei in Surat Al Falaq: “Zeg: “Ik zoek mijn toevlucht tot de Heer van de Dageraad. Tegen het kwaad dat Hij geschapen heeft… ..En tegen het kwaad van een afgunstige wanneer deze afgunstig is.”

De profeet Mohammed saw heeft het verboden: “Wees niet afgunstig tegen elkaar!” . In een ander Hadith zei hij saw: “ Vermijd afgunst want afgunst eet de Hasanat (beloningen) zoals het vuur het hout eet.”

De afgunst is één van de eigenschappen van Iblies. Hij was jaloers van onze vader Adam as omdat Allah hem uit klei heeft geschapen en bevel gaf aan de engelen om voor hem te buigen; Iblies was de enige die uit hoogmoed en afgunst weigerde. Allah swt zei in soera Al Baqara vers 34: “ En toen Wij tot de engelen zeiden: “Onderwerpt u aan Adam”, onderwierpen zich allen, behalve Iblies. Hij weigerde, hij was hoogmoedig. Hij behoorde tot de ongelovigen.”

Het was jaloezie die Kaïn ertoe bracht zijn broer Abel te doden omdat hij jaloers was op de gunst van de aanvaarding van het offer voor Allah. Allah heeft ons het verhaal in de Koran verteld in Surat Al-Ma’ida-verzen 27-31.

Feiten die bij elke jaloerse persoon bekend moeten zijn:

Een jaloerse persoon is een vijand van de gunsten van Allah voor de mensen. De afgunstige maakt bezwaar tegen Gods verdeling van levensonderhoud voor mensen. Daarom werden de jaloerse mensen door Allah op het matje geroepen in Surat Az-Zoechroef vers 32: “Delen deze de barmhartigheid van uw Heer uit? Wij zijn het, Die in het tegenwoordige leven middelen van bestaan onder hen uitdelen en Wij verheffen sommigen hunner boven anderen in graden, opdat sommigen hunner anderen te werk mogen stellen. En de barmhartigheid van uw Heer is beter dan hetgeen zij vergaren.”

Het hart van de benijder is gevuld met haat, hij is als een slang die met gif gevuld is, hij komt nooit tot rust pas als hij zijn gif in de ander giet. Zo is de afgunstige.

De bescherming tegen afgunst:

Om de bescherming tegen afgunst te realiseren moet men ‘Adhkar’ en smeekbeden in verschillende omstandigheden ’s morgens en’ s avonds uitvoeren, bij het slapen gaan en bij het wakker worden uit de slaap en bij het uitgaan van het huis en andere omstandigheden. De Adhkar beschermen tegen het kwaad van de jaloersheid. De Liefdadigheid (sadaqa) beschermt ook tegen het kwaad van ziekten en de jaloerse mensen.

Als je tevreden bent over jezelf, over jouw eigendom, over je vrouw en je kinderen zeg dan: Het is zoals het Allah behaagt, er is geen God dan Allah om jezelf en je familie tegen het kwaad te beschermen. Allah swt zei in soera Alkahf vers 39: “Waarom zei je niet, toen jij, je tuin binnenging: “het is zoals het Allah behaagt, er is geen God dan Allah?”

Maar men mag gunsten voor zich wensen zonder te wensen dat de gunsten van anderen verdwijnen. Dit is geen jaloezie maar het is wat men noemt vrolijkheid (GHIBTA). Zoals in de Hadith van de profeet saw: “Er zijn maar twee mensen om jaloers op te zijn: een persoon die van Allah voorzieningen geschonken krijgt en hij gebruikt ze voor een rechtvaardig doel; en een persoon die van Allah wijsheid krijgt waarmee hij oordeelt en anderen onderwijst.”

We vragen Allah om ons te verzoenen met al het goede en om ons te beschermen tegen het kwade, de gevaren en de ziekten. Hij is de Alhorende, de Alwetende, Amin.