Vrijdagpreek 26 mei 2023

Dagen van examens en adviezen

 

Deze dagen vormen het einde van het huidige schooljaar en zijn de examendagen voor studenten op verschillende onderwijsniveaus. Hier oogsten degenen die hard hebben gewerkt gedurende het hele jaar de vruchten van hun inspanningen en toewijding. We adviseren studenten in deze dagen om hun inspanningen en studie te intensiveren om succes te behalen, want zoals het gezegde luidt: “Wie zoekt, zal vinden, en wie zaait, zal oogsten.”

We kunnen een kort zaken aanbieden aan studenten om hen te helpen slagen en uitblinken:

– Vertrouw op Allah en behoud het gebed. Maak gebruik van smeekbeden voor succes en begeleiding tijdens het gebed.

– Gebruik ondersteunende smeekbede tijdens het studeren en voorafgaand aan examens, zoals van profeet Mozes (vrede zij met hem) dat wordt vermeld in de Koran, Surat Taha, 25-28: “Hij (Moesa) zei: “O mijn Heer! Verruim mijn borst, En maak mijn taak makkelijk voor me.” En verwijder de knoop uit mijn tong.” (Notitie: met andere woorden, maak het spreken makkelijk voor me, Zodat ze mijn toespraak zullen begrijpen.

– Een ander smeekbede in Surat Al-Baqarah, vers 32. { “Ze zeiden: “Subhaan (de ultieme perfectie, zonder enige tekortkoming) bent U! We hebben geen kennis behalve wat U ons heeft onderwezen. Zonder twijfel, U bent Al-Aliem (de Alwetende), Al-Hakiem (de Alwijze).}

– En een ander smeekbede: “O Allah, de Leraar van Adam en Ibrahim, onderwijs mij, en O Allah, de Verlichter van Soulaiman, verlicht mijn begrip. En zoals vermeld in de volgende vers {“En zeg: ‘O mijn Heer, vermeerder mijn kennis”} Surat Taha, vers 114.

– Wees voorzichtig met het verspillen van tijd aan nutteloze zaken, want dit heeft een negatieve invloed op de geest en concentratie van de student. Wees ook voorzichtig met het misbruik van elektronische apparaten zoals telefoons en computers, omdat ze schade kunnen veroorzaken en de geest en concentratie verzwakken.

– Wees voorzichtig met het begaan van zonden en verboden handelingen, omdat deze een negatieve invloed hebben op de geest, het begrip en de concentratie van de studenten.

Op deze gelegenheid is het passend om ouders te adviseren over het belang van het creƫren van een rustige omgeving voor hun kinderen, die hen helpt bij het studeren, concentreren, uitblinken en slagen. Het is belangrijk om hen weg te houden van problemen, meningsverschillen en nervositeit. Het is belangrijk om hen te ondersteunen en aan te moedigen, zodat ze met succes door de examens kunnen gaan. Het is belangrijk om constant voor hen te bidden, omdat de smeekbede van ouders voor hun kinderen verhoord wordt, zoals overgeleverd is door de Profeet Mohammed (vrede zij met hem). In de Koran worden de gelovigen geprezen als degenen die zich de kinderen en kleinkinderen herinneren in goede smeekbedes.

De Almachtige zei: {En degenen die zeggen: “Onze Heer! Geef ons, van onze vrouwen en van onze nakomelingen, kinderen die het rechte pad bewandelen (maak ons trots). En maak ons als voorbeeld voor de Moettaqoens} Surat Al-Forqaan 74

Moge Allah alle studenten helpen met het afleggen van hun examens. Hij is de Alhorende, Nabije, Verhoorder voor smeekbeden. Ameen.