Vrijdagpreek 2 juni 2023

Gedragsregels en etiquette in de moskee

 

Moskeeën zijn huizen van Allah (swt), het zijn de zuiverste en de beste plekken op aarde, het zijn plaatsen van rust, van veiligheidsgevoel en comfort. De gelovigen komen naar de moskee op bezoek naar beloning en deugd, Allah (swt) zei in Surat Attaouwba vers 18: “Alleen hij kan de Moskeeën onderhouden die in Allah en de laatste Dag gelooft en het gebed houdt en de Zakaat betaalt en niemand vreest behalve Allah. Dezen zijn het die tot de geleiden behoren.”

De band tussen de gelovigen in de moskeeën is liefde, respect en broederschap voor elkaar. Om het belang van de moskeeën te tonen, geven wij hier het voorbeeld van de profeet saw: Na de migratie van Mekka naar Medina zijn eerste daad was samen met de metgezellen een moskee bouwen.

Deze moskeeën hebben gedragsregels en etiquette, waaronder:

– Men moet zijn uiterlijk verzorgen wanneer hij naar de moskee wil gaan, Allah swt zei in Surat Al- Aaraaf vers 31: “O, kinderen van Adam, let op uw uiterlijk ter gelegenheid van aanbidding”. De bedoeling is dat een moslim zijn imago moet verzorgen als hij naar de moskee gaat. Hij moet zijn beste kleding aandoen zodat er geen onaangename geuren door zijn lichaam of zijn mond of kleding uitgestoten worden, zoals zweet, sigaret, look of uien. De boodschapper van Allah, vrede zij met hem heeft het optreden van de mensen die veel look en ui eten naar de moskee verboden om die onaangename geuren te vermijden. Deze geuren zijn zowel voor de mens als voor de engelen onaangenaam. De Boodschapper van Allah, vrede zij met hem, zei dat de engelen beschadigd worden door dat wat schadelijk is voor de mensen.

– Er zitten grote deugden in het schoonmaken en het onderhouden van de moskeeën. Zoals iemand zou zorgen voor zijn eigen huis, heeft de islam zijn volgelingen grootschalig aangespoord om zorg te dragen voor de huizen van Allah (s.w.t.) en ze te reinigen van ieder soort vuiligheid of slechte geuren. Deze plicht rust niet alleen op de onderhouder die de moskee bestuurt, maar is ook de plicht van iedere moslim. Het is het huis van Allah (s.w.t.) en we zouden al zijn huizen moeten onderhouden. De profeet (saw) heeft het graf van een vrouw, die de gewoonte had om de moskee schoon te maken, bezocht en verrichte hij het janaza-gebed en smeekbeden voor haar.

– Het is verboden om je stem te verheffen terwijl je je binnen in een moskee bevindt op een manier dat het anderen stoort in hun gebeden. De moskeeën zijn er voor het gebed studie.

– Alle gelovigen moeten samenwerken bij het onderhouden van de moskee, omdat de moskee niet behoort tot één iemand, Allah swt zei in Surat Al-Djin vers 18: “Alle gebedshuizen behoren aan Allah; roept daarom niemand naast Allah aan.” Ieder die de moskee met zijn tijd, zijn geld of met zijn kennis helpt zal door Allah swt beloond worden.

– Zonder deze moskeeën zouden wij elkaar niet leren kennen. Dankzij onze aanwezigheid, die van onze vrouwen en die van onze kinderen leren wij onze religie. Wij smeken Allah swt de eerste immigranten die meegewerkt hebben om de moskeeën te vinden in dit land te belonen. Laten wij zorgen voor die moskeeën door goede gelovigen te zijn. Wij vragen Allah swt om de moskeeën te bewaren en ons te zegenen met liefde en mededogen in de moskeeën, Hij is de Afhorende de Alwetende. Amien, Amie