Vrijdagpreek 21 april 2023

2 Feesten op één dag

 

Alle dank aan Allah dat hij ons op deze mooie dag twee feestdagen op één dag heeft gecombineerd. Vrijdag is de wekelijkse feestdag voor moslims. En als Allah het wil, is Eid al-Fitr dit jaar op vrijdag gekomen zodat wij samen twee feestdagen kunnen vieren in één dag. En de vreugde en het geluk zullen zich vermenigvuldigen en de beloning van Allah zal zich vermenigvuldigen. Als iemand op deze dag verdriet heeft, dan is het alleen voor het afscheid van de heilige maand Ramadan, waar we aan gewend zijn en ook aan zijn mooie en prachtige dagen en nachten.

Hetgeen dat ons verdriet over het afscheid van de Ramadan wegveegt, zijn onze voortdurende smeekbedes om acceptatie, samen met ons voortdurende vasten voor wie het aan kan. Moge Allah Ta3ala ons helpen om ’s nachts te bidden, lezingen te horen, te verzegelen en te onthouden. En om graag bij te wonen wat Allah ons in staat zal stellen te doen en ons te helpen met de lessen van kennis.

De voortzetting van deze goede daden is de belangrijkste en grootste winst die we uit de maand Ramadan halen. Een van de tekenen van aanvaarding van de aanbiedingen is perfectie bij het uitvoeren ervan en met goede intentie. En dergelijke daden van aanbidding zijn de beste voorzieningen die we bieden om Allah te ontmoeten, zoals de almachtige ons beval in de Koran, wanneer Hij zegt: { En neem levensvoorziening mee, en de beste levensvoorziening is Taqwa (godvrezendheid). En vrees Mij, O bezitters van verstand.} surat al baqara vers 197.

Op de eerste dag van de maand Shawwal worden we herinnerd aan het vasten van zes dagen in de maand Shawwal. Een vasten waarvoor we de beloning krijgen om het hele jaar te vasten.de Almachtige zei: { Wie een goede daad verrichte, dan is er tien maal het gelijke (in beloning) ervan. En wie een slechte daad verrichte, dan zal hij slechts vergolden worden met het gelijke (aan straf) ervan. En zij zullen niet worden misdaan. Surah Al-An’am vers 160. Dit betekent dat de beloning voor het vasten van Ramadan gelijk is aan de beloning voor het vasten van tien maanden, en de beloning voor het vasten van zes dagen Shawwal is gelijk aan de beloning voor het vasten van twee maanden. Hiermee verkrijgen we de beloning voor een heel jaar vasten.

Het werd genoemd in Sahih Muslim op gezag van Abu Ayyub al-Ansari radiya Allahoe anhoe, die zei dat de Boodschapper van Allah vzm, zei: “Wie de Ramadan vast en daarna volgt met zes dagen Shawwal is het als vasten voor het leven.” We kunnen deze zes dagen achter elkaar vasten of ze gescheiden houden gedurende de maand Shawwal. Dit vasten is een Soennah-vasten dat niet verplicht is, maar als je je eraan houdt, wordt de moslim geliefd bij Allah. Zoals vermeld in de hadith Qudsi en mijn dienaar blijft dichter bij mij komen met aangeraden aanbieding die niet verplicht zijn, da’s te vergelijken met sunnah (nawafel) totdat ik van hem houd.

We vragen Allah om de maand Ramadan te accepteren en ons de komende jaren naar ons dichterbij brengt in shaa Allah. en we zijn in goedheid, gezondheid en geluk. Moge Allah Ta3ala ons vergeven. En ons goede daden accepteren in dit leven. Moge Allah van ons houden. En ons tot de moslims behouden. Moge Allah ons dichter bij elkaar brengen. En onze vreugde doen verlengen. Moge Allah ons Zijn liefde schenken. Moge Allah de ummah versterken. Moge Allah iedere moslim zegenen. En ons doen herenigen. Moge Allah Ta3ala ons vasten doen accepteren. Moge Allah ons tot Zijn gehoorzaamheid leiden. Moge Allah ons de maand Ramadan laten afsluiten in Zijn genade en Zijn vergiffenis en Zijn leiding! Amien Amien Amien!