Vrijdagpreek 28 april 2023

Goede einde

 

Op gezag van de Moeder van de Gelovigen, Aisha, , zei ze dat Abu Bakr Al-Siddiq, een smeekbede had die hij elke ochtend en avond gebruikte, namelijk: (O Allah, maak het beste van mijn leven tot het laatste, het beste van mijn daden tot het einde, en het beste van mijn dagen op de dag dat ik U ontmoet) Het concept van deze dua voor een goed einde is dat Allah swt de moslim helpt om een goede daad te verrichten, en daarna onmiddellijk sterft.

En het werd genoemd in Sunan al-Tirmidhi op gezag van Anas Bin Malik, , die zei dat Mohammed vzm boodschapper van Allah, zei: Als Allah het goede wil voor zijn dienaar, Hij gebruikt hen, dus vroegen ze hoe hij hen gebruikt, O Boodschapper van Allah? Antwoord: Hij leidt hem naar een goede daad voor de dood. In de tweede: “Een persoon zal opgewekt op datgene waaraan hij stierf.” En in een derde hadith: ” laatste daden zijn belangrijkst.”

Een van de praktijkscène- is dat wanneer iemand sterft, hij zoekt, vraagt en praat over de dingen waar hij zich in zijn leven aan vastklampte. Dit is de toestand van degene die zich vastklampt aan de koran en veel van de koran houdt door de koran te reciteren. Het natuurlijke resultaat is dat zijn tong beweegt door de verzen van de koran te reciteren wanneer hij sterft.

De rechtvaardige leider Omar Ibn Abd al-Aziz reciteerde één vers toen hij stierf, wat de uitspraak is van de Allerhoogste: { Dat huis van het hiernamaals (in het paradijs), kennen Wij (alleen) toe aan degenen die niet de verhevenheid\eer\rijkdommen\macht op de aarde wensen, noch verderf zaaien. Het goede einde is voor de Moettaqoen } [Al-Qasas 83] en het was het laatste wat hij uitte met zijn tong, toen stierf hij. En in de Sunan van Abi Dawud, op gezag van Muadh bin Jabal, die zei: Mohammed vzm de boodschapper van Allah, zei wie het laatste van zijn woorden zegt in deze wereld : “la ilaha ila Allah.” Wat betekent: “er geen god dan Allah”, en dood gaat zal de paradijs binnengaan.

En voor eergisteren was het een goede einde voor een imam en een beroemde voordrager van de Heilige Koran. Hij is sheikh Abdullah Kamel, die eergisteren stierf in Amerika, en moge Allah hem genadig zijn, hij werd blind geboren en leefde zijn korte leven blind, maar hij memoriseerde de hele koran perfect en met de regels en intonatie, en zijn baan tijdens zijn leven was de koran, die hij in korte tijd vele malen achter elkaar zou voltooien, en moge Allah hem succes schenken, en hij bad met mensen tijdens de maand Ramadan in de moskeeën van Amerika en eergisteren leidde hij de mensen in het Fajr-gebed en gaf les in de moskee, daarna leidde hij de mensen in het Dohr-gebed in de moskee, daarna ging hij naar zijn woonplaats om uit te rusten, en de aanbidders verloren hem in het Asr-gebed, dus een van ze gingen bij zonsondergang om bij hem te kijken en vonden hem toen dood in zijn bed, hij is gestorven op een 38 jarige leeftijd hij liet artikelen, adviezen, preken en clips om de koran te reciteren met zijn prachtige stem, die mensen doorgeven als goede daden op zijn naam. En dit is een prachtig voorbeeld van een goed einde en het goede effect dat een persoon in zijn leven achterlaat, wat hem ten goede zal komen na zijn dood. De Almachtige zei: { Zonder twijfel, Wij geven leven aan de doden. Wij hebben hun daden en de voetsporen (de gevolgen) ervan geregistreerd. Alles hebben Wij op een rijtje vast gelegd in een duidelijke register. (Notitie: met de voetsporen van hun daden wordt bedoeld de extra lasten zie 29:13, dan wel beloning (sadaqa jariya) als gevolg van hun daden.) } Surat Yasin 12

We vragen Allah om ons allemaal een goed einde te schenken, want hij is de Toehoorder, de dichter, de verhoorder van smeekbeden.