Vrijdagpreek 23 juni 2023

De dag van Arafah deugden en daden

 

We ontvangen deze week een van de beste dagen van het jaar. Deze dag is de dag van Arafah. Het is een van de eerste gouden dagen van de maand Dhu’l-Hijjah.

Deze dag valt op 9 Dhoe-lhija, deze dag heeft de naam Arafah gekregen om dat op deze dag miljoenen mensen samen zullen komen op de plaats Arafat. Om de belangrijkste pilaar van de hadj te verrichten. De Profeet vzmh zei: “de Hadj is Arafat.”

Allah swt vermelde deze pilaar in de Koran, Hij swt zegt: “ Wanneer jullie dan ‘Arafah verlaten, gedenkt dan Allah bij het Gewijde Teken (te Moedzdalifah) en gedenkt Hem omdat Hij jullie geleid heeft, terwijl jullie daarvoor tot de dwalende behoorden”. Surat Al-Baqarah.

De dag van Arafah, die valt op de 9e dag van de islamitische maand Dhu’l-Hijjah, is een zeer belangrijke en gerespecteerde dag in de islamitische kalender. Het wordt beschouwd als een dag van grote betekenis en verdienste, vergelijkbaar met de waarde en het belang van de nacht Laylat al-Qadr in de laatste 10 nachten van de maand Ramadan.

Allah swt heeft ons een schat gegeven in de laatste 10 nachten van Ramadan, namelijk de Nacht van Laylat al-Qadr, en een schat in de eerste 10 dagen van de maand Dhu’l-Hijjah, namelijk de dag van Arafah.

Een paar kenmerken van deze dag:

1- Dat Allah swt op deze dag de mensen van het hel bevrijd. In Sahih Muslim word overgeleverd door Aicha (moge Allah tevreden met haar zijn), dat de profeet vzmh zei:

“ Er is geen dag waarop Allah meer dienaren van het hellevuur bevrijdt dan op de dag van Arafah.”

2- De dag waarop de zonden vergeven zullen worden. In een Hadith vermeld dat Allah swt tegen de Engelen zegt op de dag van Arafah (hadith Qudsi): “ Jullie zijn Mijn getuigen dat ik hen vergeven heb.” De Engelen zullen zeggen : “ O’ Allah, die en die persoon hebben veel zonden gepleegd.” Allah swt zal dan zeggen: “Ik heb hen vergeven.”

3- De S’ajtaan zal nooit zo vernederd zijn, als op de dag van Arafah , en dit omwille van wat hij ziet, namelijk dat Allah de zonden vergeeft van deze mensen.

4- Het is aangeraden om veel smeekbedes en dhikr te doen op de dag van Arafah, in Sunan-Attirmidi word vermeld dat de profeet vzmh zei: “ De beste smeekbede is de smeekbeden op de dag van Arafah. Het beste wat ik uitgesproken heb en wat de profeten voor mij uitgesproken hebben is: “ Er is geen god die het recht heeft aanbeden te worden dan Allah, Hij heeft geen deelgenoten, tot Hem behoren de Heerschappij en alle lofprijzingen en Hij heeft de Macht over alles.” En dit niet alleen voor de moslims die in Arafah zijn maar voor alle moslims over de hele wereld.

5- Het is sterk aanbevolen om deze dag te vasten voor diegene die niet aan de hadj mee doet.

In Sahih Muslim word overgeleverd van Aboe Qatada dat de Profeet vzmh zei: “het vasten op de dag van Arafah, wist de zonden uit van het voorgaande jaar en van het komende jaar.”

Om te eindigen, een raad aan de slagers en al wie zelf gaat slachten.

Het is pas toegelaten om te slachten na het ” Eid gebed.” Wat wil zeggen, dat, al wie voor het Ied gebed slacht, zijn offer zal niet aanvaard zal worden.

In Sahih Al-Boukhari staat vermeld dat : Albaraa’Ibn ‘Aazib (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de Profeet vzmh zei: “ Het eerste wat wij op deze dag doen is bidden. Vervolgens gaan wij terug (naar onze huizen) en gaan wij slachten. Wie dat doet, heeft conform onze Sunnah gehandeld. Wie eerder dan dat (het gebed) slacht, heeft slechts vlees voor zijn gezin voorgeschoteld. En dat is geen offer”. Het offerfeest (Eid al-Adha) is alleen voor degenen die in staat zijn. Dus enkel als je meer geld hebt dan dat je nodig hebt. Je mag niet van iemand lenen om te offeren. De almachtige zei: Allah belast een ‘Nafs’ (persoon / ego) naar zijn capaciteit. Surat Al Baqarah vers 286

Wij vragen Allah (swt) om van ons allen sleutels van het goede en sloten tegen het kwade te maken,

Amin wa-l-hamdoe-lillahi-rabbi-l-aalamien.