Vrijdagpreek 30 september 2022

Maand: Rabi3 Alawal

 

De maand Rabi3 Alawal is begonnen. De maand waarin de beste en meest geliefde schepsel van Allah swt, de Profeet Mohamed vzmh, is geboren. Hij is onze leraar en voorbeeldfiguur. Tijdens deze vrijdagpreek, willen we graag even stilstaan bij deze bijzondere gebeurtenis.

Om onze liefde te uiten zijnde als moslim, dienen we volgende punten in acht te nemen:

  1. Zijn sirah (biografie) te bestuderen en zijn Sunah (levensstijl) te praktiseren
  2. Zijnde als moslim dienen we van hem te houden meer dan alles en iedereen. In een hadith leert ons Profeet vzmh: ‘Niemand van jullie zal werkelijk geloven totdat hij meer van mij houdt dan van zijn ouders, zijn kinderen en de gehele mensheid.’ (Bukhari & Muslim)
  3. Zijn karaktereigenschappen bezitten, en deze doen uitstralen op de gemeenschap en in zijn dagelijkse leven. De Almachtige Zegt over het karakter van Zijn Boodschapper in Zijn Nobele Boek: “En voorwaar, jij beschikt over een hoogstaand karakter.” (surat Al-Qalam vers) Verder leert onze Profeet Mohamed vzmh ons dat we goed gedrag moeten vertonen, in een hadith wordt vermeld: ‘ga met de mensen om op een goede wijze.’ (vermeld in Tirmidi)
  4. Moeten we kijken hoe onze Profeet omging met zijn familie, vrienden, buren,… Vervolgens moeten we hieruit lering trekken en dit in ons leven toepassen. Onze Profeet Mohammad vzmh leert ons in een hadith ‘dat de beste gelovigen onder ons degenen zijn met het beste karakter en de beste van hen zijn degenen die zich het beste gedragen tegenover hun vrouwen.’ En in een andere hadith leert onze Profeet Mohammad vzmh ons ‘dat de beste onder ons degenen zijn die zich het beste gedragen tegenover hun vrouwen. En hij vzmh was de beste die dat deed.’
  5. Een moslim dient de liefde voor de Profeet Mohammad vzmh te vertalen in het praktiseren van daden, en niet alleen maar in woorden. Dit houdt dus in dat de moslim de Profeet Mohammad vzmh neemt als rolmodel in zijn leven. Onze profeet Mohammad vzmh leert ons in een hadith ‘dat wij hem als voorbeeld van het uitvoeren van riten moeten nemen.’ (betekenis van riten is: Symbolische handelingen om contact te leggen tussen het menselijke en het goddelijke.) 

Als we deze punten in acht nemen dan zal de Profeet Mohammad vzmh te aller tijden in ons leven aanwezig zijn. Moge Allah swt ons goede karaktereigenschappen geven en ons in staat te stellen om onze geliefde Profeet Mohammad vzmh als rolmodel in onze leven te nemen, amin.