Vrijdagpreek 31 maart 2023

Ramadan, de maand van positieve verandering

 

De maand ramadan is een gouden kans voor de moslim om in zijn leven zaken te veranderen van goed naar beter.

Het gedrag:

We zien vandaag de dag dat veel mensen negatief gedrag bezitten, negatief gedrag zoals hoogmoed, hebzucht, egoïsme, leugens, bedrog, roddelen, arrogantie. De moslim kan zich van deze negatieve zaken ontdoen door oprechte aanbidding in het vastenmaand ramadan, de ramadan is behalve een plicht ook een middel om met Allah’s wil van deze slechte eigenschappen te genezen. De moslim behoort na de ramadan zuiver te zijn van al deze negatieve zaken, en hij / zij neemt verder onze profeet Mohamad (saw) als voorbeeld in zijn/haar leven. Betreft de karakter van onze geliefde profeet Mohamad (s.a.w) zegt de Almachtige in Zijn nobele boek : <> (Hoofdstuk de Pen, vers 4)

In sunan Abi Dawood staat vermeld dat Aicha (vrede zij met haar) heeft overgeleverd dat onze profeet Mohamad (s.a.w) ons heeft geleerd dat met goed gedrag een gelovige het niveau kan bereiken van iemand die bidt gedurende de nacht en vast gedurende de dag.

Beste moslim, verheugende tijden voor u, want bij goed gedrag ( 7osn algoulouk) ontvangt u zelfs ook na het verstrijken van de ramadan de beloning van een vastende gedurende de dag en van iemand die bidt gedurende de nacht!

De Aanbidding:

De ramadan laat ook sporen na op een oprechte moslim, de imaan van de moslim wordt door ramadan sterker, daarom geven moslims in de ramadan extra veel sadakaat, en in de ramadan waakt de moslim extra over zijn gebeden en voert ze veel mogelijk uit in moskeeën, de moslim is vriendelijk en geduldiger in de ramadan en tijdens de ramadan gaan veel meer mensen naar de omra als elders in het jaar, door al deze goede daden hoopt de moslim uiteindelijk het paradijs te bereiken en redding van het hellevuur. Het is ook zaak dat een moslim zich naar dit soort goede daden en vergeving dient te haasten, zoals de Almachtige ons beveelt in Zijn nobele boek, de Verhevene zegt: <> (Hoofdstuk 3 de Familie van Imraan, vers 133)

In de volgende hadith zien we belangrijk het is om de vergeving van Allah swt te verkrijgen in de ramadan: Abu Huraira verhaalt dat de profeet Mohamad (s.a.w) een keer op de preekstoel stapte en zei “amin” “amin” “amin”, vervolgens vroeg ik , ” o boodschapper van Allah (s.a.w) waarom deed u dit? De boodschapper van Allah (s.a.w) liet weten: Djibriel (a.s) kwam bij mij en zei: ‘O Mohamad, vernederd is hij die de ramadan meemaakt en hem niet vergeven wordt, zeg amin, ik zei amin, daarna vervolgde Jebriel vernederd is hij die als jij genoemd wordt in zijn bijzijn en hij niet de salaat en de zegeningen over u uitspreekt, zeg amin, ik zei amin, toen vervolgde Jebriel vernederd is hij die de gezelschap van zijn ouders heeft meegemaakt of één van zijn ouders en hij alsnog niet naar de hemel gaat, zeg amin, ik zei amin.als iemand een van zijn ouders meemaakt en vervolgens sterft.(interpretatie hadith) hadith overgeleverd door a-Tabarani en Ibn Gazimah en Ibn Habaan.

Zich ver weghouden van zondes:

De maand ramadan is ook de maand waarin de zondaar zichzelf traint om zich ver weg te houden van zondes, om vervolgens deze lijn ook na het verstrijken van de ramadan door te zetten, want zondes vernederd de zondaar, verslapt het hart, haalt het licht weg uit zijn gezicht en haalt ook de zegeningen weg. Abdulah ibn Mubarak zei: “Ik heb gezien dat zonden de harten doet doden en vernedering brengt, het opgeven van zonden geeft leven terug aan de harten, en het is beter voor jouw ziel om het te beschermen.” . Moge Allah swt ons allen leiden om meer ons best te doen en meer goede tijden te verrichten in deze gezegende maand.