Vrijdagpreek 8 september 2023

Respect tegenover Leerkrachten

 

We zijn nog aan het begin van het schooljaar, en de leerlingen zijn weer naar hun scholen en universiteiten teruggekeerd. Het is passend om te praten over de belangrijke rol van de leraar in de samenleving, aangezien zij de basis vormen voor de vooruitgang en ontwikkeling van gemeenschappen.” De almachtige zei: {Allah zal degenen in graden verhogen die geloven en (ook) degenen die de kennis hebben gekregen} Surat Al-Moedjaadielah vers 11.
De profeet Mohammed vzm eerde de geleerden en zei: “Geleerden zijn de erfgenamen van de profeten, want profeten hebben geen goud of zilver nagelaten; ze lieten kennis achter. Wie kennis verkrijgt, heeft een overvloedige schat verkregen.”
In een ander hadith zei hij: “De waarde van een geleerde boven een aanbidder is als mijn waarde boven de minst waardevolle onder jullie.”
Respect voor Leerkrachten en luisteren naar hun positieve adviezen en ervaringen is een belangrijke sleutel tot succes en excellentie. Dit respect betekent discipline en rust in de klaslokalen en universiteitszalen, zonder chaos of verstoring op school. Imam Shafi’i (moge Allah hem genadig zijn) zei dat hij voorzichtig de pagina’s omsloeg in aanwezigheid van zijn leraar Imam Malik om geen storend geluid te maken.
Voor de ouders is het belangrijk om thuis respect voor Leerkrachten  in de geest van hun kinderen te cultiveren, omdat Leerkrachten in het verleden net zo hoog werden geacht als ouders.
Dit respect omvat het vragen om toestemming wanneer je de klas binnengaat of verlaat, en wanneer je vragen stelt of antwoord geeft. Het betekent ook niet spotten, bespotten of kwaadspreken over hen in hun afwezigheid.
De almachtige zei: {O gelovigen! Laat een volk niet vernederend spreken over een ander volk, misschien zijn ze beter dan hen (volgens Allah’s oordeel).}  Surat Al-Hodjoraat vers 11.

Een ander aspect van respect voor Leerkrachten is om hen altijd in gebeden te gedenken, zowel in het geheim als in het openbaar. We vragen Allah om de ouders en leraren de beste beloning te geven, want Hij is de Alhorende, de Nabije, de Verhorende van het gebed. Ameen