Vrijdagpreek 14 Januari 2022

Waarachtigheid   Waarachtigheid is een verzamelwoord van een aantal bijzonder belangrijke karaktereigenschappen dat een oprechte moslim in zijn leven moet bezitten, deze eigenschappen zijn eerlijkheid oprechtheid en betrouwbaarheid.Met dit deze karaktereigenschappen werd onze Profeet Mohamed vzm in zijn jeugd bekend…

Vrijdagpreek 15 oktober 2021 Het is de 12de van de maand rabi3 al awel

Het is de 12de van de maand rabi3 al awel     als in Mekka de beste en meest geliefde schepsel van Allah swt wordt geboren.  de Profeet Mohammad s.a.w. Onze leraar onze rolmodel onze voorbeeldfiguur. In deze vrijdagpreek willen daarom graag even stilstaan bij deze bijzondere gebeurtenis.    1- Stilstaan bij de geboorte van onze profeet Mohammad s.a.w uit zich bij een moslim door het bestuderen van zijn sirah (zijn leven) en het praktiseren van zijn sounna (manier van leven).    2-Werkelijk feest is het pas voor een moslim als hij/zij meer houdt van de Profeet Mohammad s.a.w, dan alles en iedereen. De Profeet Mohammad s.a.w leert ons een in een hadith :  “Niemand van jullie zal werkelijk geloven totdat hij meer van mij houdt dan van zijn vader, zijn kinderen en de gehele mensheid.”( Bukhari&Muslim).    3-Het is voor een moslim ook pas echt een feest als hij/zij de karaktereigenschappen van de Profeet Mohammad bezit en deze uitdraagt in zijn/haar dagelijkse leven. De Almachtige Zegt over het karakter van Zijn Boodschapper in Zijn Nobele Boek: <<” En voorwaar, jij beschikt over een hoogstaand karakter”>>.( hoofdstuk 68 vers 4)    Onze Profeet Mohammad s.a.w leert ons ook dat we goed gedrag moeten vertonen, in een hadith wordt vermeld:  ”ga met de mensen om op een goede wijze.” (vermeld in Tirmidi)    4-Verder houdt stilstaan bij de geboorte van onze Profeet Mohammad s.a.w ook in dat wij moeten kijken naar hoe onze Profeet Mohammad s.a.w met zijn familie buren vrienden en alle andere mensen omging. Vervolgens moeten  we hier uit lering trekken en dit  in ons leven praktiseren. Onze Profeet Mohammad s.a.w leert ons in een hadith dat de beste gelovigen onder ons  degenen zijn met het beste karakter en de beste van hen zijn degenen die zich het beste gedragen tegenover hun vrouwen. En in een andere hadith leert onze Profeet Mohammad s.a.w ons  dat de beste onder ons degenen zijn die zich het beste gedragen tegenover hun vrouwen. En hij s.a.w was…