Vrijdagpreken

vrijdagpreek 24 Januari 2020

Verbod op belediging en vloeken  Een van de grote ethische principes die de islam met zich meebrengt, is de integriteit van de tong door te vermijden anderen te vloeken, te beledigen en aan te vallen met lelijke woorden en kwetsende opmerkingen. Allah (swt) zei in soera Al-Baqara vers 83: { En spreek goed tegen de mensen } En Allah (swt) zei in soera Al-Israa vers 53: { Zeg tegen Mijn dienaren dat zij enkel met goede woorden aanspreken. Want voorzeker, Satan probeert slechts hun onderlinge relaties te vergallen. Zeker, Satan is voor de mens een duidelijke vijand.}  In de twee Sahihs, op het gezag van Abdullah bin Masoud, moge Allah tevreden zijn met hem, de Boodschapper van Allah zei : “Een moslim vervloeken is ontucht, tegen hem vechten is ongeloof (Koefr)”  In Sahih Moslim op gezag van Abu Hurairah, moge Allah tevreden met hem zijn, zei hij: Er werd gezegd: “ O Boodschapper van Allah, verwens de ongelovigen!” antwoordde hij: ,,Voorwaar, ik ben niet als vervloeker gezonden, maar als genade.”  In Sunan van al-Tirmidhi volgens Abdullah Ibn Mas’oed, moge Allah tevreden met hem zijn, heeft de Boodschapper van…

Vrijdagpreek 17 januari 2020

Verbod op belediging en vloeken  Een van de grote ethische principes die de islam met zich meebrengt, is de integriteit van de tong door te vermijden anderen te vloeken, te beledigen en aan te vallen met lelijke woorden en kwetsende opmerkingen. Allah (swt) zei in soera Al-Baqara vers 83: { En spreek goed tegen de mensen } En Allah (swt) zei in soera Al-Israa vers 53: { Zeg tegen Mijn dienaren dat zij enkel met goede woorden aanspreken. Want voorzeker, Satan probeert slechts hun onderlinge relaties te vergallen. Zeker, Satan is voor de mens een duidelijke vijand.}  In de twee Sahihs, op het gezag van Abdullah bin Masoud, moge Allah tevreden zijn met hem, de Boodschapper van Allah zei : “Een moslim vervloeken is ontucht, tegen hem vechten is ongeloof (Koefr)”  In Sahih Moslim op gezag van Abu Hurairah, moge Allah tevreden met hem zijn, zei hij: Er werd gezegd: “ O Boodschapper van Allah, verwens de ongelovigen!” antwoordde hij: ,,Voorwaar, ik ben niet als vervloeker gezonden, maar als genade.”  In Sunan van al-Tirmidhi volgens Abdullah Ibn Mas’oed, moge Allah tevreden met hem zijn, heeft de Boodschapper van…

 Onvermogen en luiheid afwijzen  Onvermogen en luiheid zijn de negatieve eigenschappen die voorkomen dat een persoon Allah niet gehoorzaamt, en dat hem ook belet om zijn dagelijkse taken te vervullen.  Onvermogen is het denken dat je niet in staat bent…

vrijdagpreek 20 december 2019

De Edele Koran   Allah swt prijst de gelovigen, zij die genieten als ze de koran reciteren. Allah swt zegt   “Voorwaar, degenen die het boek van Allah (de koran) voordragen en de salât onderhouden en bijdragen geven van waar Wij hun mee voorzien hebben, in het verborgene of openlijk:…

vrijdagpreek 13 december 2019

Profetische raad    Vandaag in ons preek, zullen we het hebben over drie nuttige raadgevingen, en dit van ons geliefde profeet mohammed vzmh. Dit allemaal vernoemd in de volgende hadith.  Abie Dharr Djoendoeb ibnoe Djoenaadah en Aboe Abd Ar-Rahman Moe3aadh ibnoe Djabal overleveren dat de Boodschapper…

vrijdagpreek 29 november 2019

  Waarachtigheid    Waarachtigheid is een verzamelwoord van een aantal bijzonder belangrijke karaktereigenschappen dat een oprechte moslim in zijn leven moet bezitten, deze eigenschappen zijn eerlijkheid oprechtheid en betrouwbaarheid.Met dit deze karaktereigenschappen werd onze Profeet Mohamed vzm in zijn jeugd bekend onder zijn volk, hij S.A.W was eerlijk oprecht en betrouwbaar.Allah de Almachtige heeft ons bevolen om eerlijk en oprecht dus waarachtig tezijn en zegt hierover in zijn heilige boek:’O JULLIE DIE GELOVEN, VREEST ALLAH EN WEEST MET DE WAARACHTIGEN'(surat tauba vers 119). En onze Profeet vzm heeft dit nogmaals duidelijk onderstreept in een hadith dat is overgeleverd door Abdelah ibn Masoed dat onze Profeet vzm heeft gezegd: ‘Waarachtigheid leidt naar het goede en het goede leidt naar het paradijs. Iemand blijft zoeken naar waarachtigheid tot hij bij Allah wordt opgeschreven als een waarachtig persoon.En leugens leiden naar verderfelijkheid en verderfelijkheid leidt naar het hellevuur.Iemand blijft zoeken naar leugens tot hij bij Allah wordt opgeschreven als een leugenaar.'(Sahih Muslim).  Allah de Almachtige beloond de waarheidsgetrouwen op de dag des oordeels met het Paradijs omdat ze in deze wereldse leven waarachtig waren. De Almachtige zegt:’ALLAH ZEI:”DIT IS EEN DAG WAAROP HUN WAARACHTIGHEID DE WAARACHTIGEN ZAL BATEN: ER ZIJN VOOR HEN TUINEN(het paradijs)WAAR ONDER…